TürkçeTR İngilizceEN

Mevzuat

Güncel mevzuatlar hakkında bilgi edilebilirsiniz.

Resmi Gazete
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk?Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3685) İnsanlar için kullanılan aşıların sınıflandırıldığı 3002.20 tarife alt pozisyonu altındaki GTİPlerde değişiklik yapıldı. SA...
20 Mart 2021
Resmi Gazete
Türkiye - Filistin Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” ...
20 Mart 2021
Resmi Gazete
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik...
19 Mart 2021
Resmi Gazete
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarını...
12 Mart 2021
Resmi Gazete
Ötv Güncellendi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/3/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ola...
11 Mart 2021
Resmi Gazete
Ötv Güncellendi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/3/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ol...
10 Mart 2021
Resmi Gazete
Ötv Güncellendi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2/3/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel olab...
02 Mart 2021
Resmi Gazete
Ötv Güncellendi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/2/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ola...
26 Şubat 2021
Resmi Gazete
2933.59.95.00.28 Gtip Numaralı Satırı Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27) Ek-1’inde yer alan “2933.59.95.00.28” GTİP numaralı satırı yür...
26 Şubat 2021
Resmi Gazete
İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No:?2021/3) ile 9603.21.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 1/2/2021 tarihli ve 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İ...
26 Şubat 2021
Resmi Gazete
Ötv Güncellendi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/2/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ola...
25 Şubat 2021
Resmi Gazete
2021 Yılında Süresi Dolacak Olan Dampinge Karşı Önlemler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5) ile Bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler...
19 Şubat 2021
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?