TürkçeTR İngilizceEN

Mevzuat

Güncel mevzuatlar hakkında bilgi edilebilirsiniz.

Resmi Gazete
Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında GK 234.Mad. Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021/20 Sayılı Genelge - Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
17 Ağustos 2021
Resmi Gazete
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Antrepoda Kağıtsız Beyanname" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
16 Ağustos 2021
Resmi Gazete
2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
11 Ağustos 2021
Resmi Gazete
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsili Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsili" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
07 Ağustos 2021
Resmi Gazete
YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar" konulu yazısı ile, Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 14.06.2021 tarih, 2021/2187-BU sayılı, "7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezaların YYS, OKS Güvenirlilik Koşullarında Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle İlgili Bilgi Talebi" konulu yazısı ile cevabi yazı ve 26.07.2021 tarih, 2021/2713-BU sayılı "7326 Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezaların YYS, OKS Güvenirlilik Koşullarında Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle İlgili Bilgi Talebi" konulu yazısı,ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
27 Temmuz 2021
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?