TürkçeTR İngilizceEN

Mevzuat

Güncel mevzuatlar hakkında bilgi edilebilirsiniz.

Resmi Gazete
Türkiye - Arnavutluk Arasındaki Sta Değişikliği
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliğ...
06 Nisan 2021
Resmi Gazete
Geçici Ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücreti
Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...
03 Nisan 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10) ile in Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmas...
01 Nisan 2021
Resmi Gazete
Ötv Güncellemesi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 1/4/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ola...
01 Nisan 2021
Resmi Gazete
Ötv Güncellendi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 30/3/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. Sisteminizde güncel ola...
30 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14) ile Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302...
27 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11) Tebliğin amacı, yerli üretici Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan...
27 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında ...
27 Mart 2021
Resmi Gazete
Ötv Ve Damping Güncellemesi
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/3/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir. 26.03.2021/31435 R.G. ...
26 Mart 2021
Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/31)...
25 Mart 2021
Resmi Gazete
Çevrenin Korun Yön Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30)...
25 Mart 2021
Resmi Gazete
İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)...
25 Mart 2021
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?