Mısır ve Patates Nişastası İle İlaç Etken Hammaddelerinin İthal ve Yurtiçi Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı
Gelir İdaresi Başkanlığı, “Mısır ve patates nişastası ile ilaç etken hammaddelerinin ithal ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı” hakkında özelge yayımladı.

Özelgede, 3 Mart 2022 tarihli özelge talep formlarında, ilaç sektöründe faaliyette bulunan Şirket tarafından beşeri tıbbi ürün imalatında kullanılan,
-İnsan gıdası olarak tüketilen mısır nişastası ve patates nişastasıyla birebir aynı özellikte olduğu belirtilen Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 1108.12.00.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan "mısır nişastası" ile 1108.13.00.10.00 GTİP numarasında sınıflandırılan "patates nişastası"nın,

-TGTC'nin 2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılan ve üretim faaliyetine tabi tutulmadan doğrudan gıda olarak da tüketilebildiği ifade edilen ilaç hammaddelerinin ithal ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşünün talep edildiği belirtildi.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranlarının, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği iletildi.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse yüzde 18 olarak uygulandığı ifade edildi.
2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) ilgili fasılları veya alt tarife pozisyonları itibarıyla sayılan ve yüzde 8 KDV oranına tabi olan gıda maddelerinin, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesi ile aynı BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümüne taşınmış ve bu bölümde sayılan malların ithal veya teslimlerine uygulanacak KDV oranı 14/2/2022 tarihinden itibaren yüzde 1 olarak belirlendiği; aynı Kararın 1 inci maddesi ile de anılan BKK'nın 1/3 maddesinde yapılan düzenlemeyle, (I) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olanların tesliminde yüzde 8 oranında vergi uygulanacağı hükmü eklendiği aktarıldı.
Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 9 uncu sırasında; "TGTC'nin 11 no.lu faslında yer alan mallar"; 17 nci sırasında ise "21 no.lu faslında yer alan mallar" ibareleri yer aldığı ifade edildi.

TGTC'nin 11 no.lu faslında; "Değirmencilik Ürünleri, Malt, Nişasta, İnulin, Buğday Gluteni", bu faslın 11.08 tarife pozisyonunda ise "Nişastalar ve İnulin" tanımlanmıştır. Bu pozisyon kapsamında "1108.12 pozisyonunda mısır nişastası ve 1108.12.00.10.00 Torba içinde olanlar, 1108.13 pozisyonunda patates nişastası ve 1108.13.00.10.00 Torba içinde olanlar GTİP olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Aynı Cetvelin 21 no.lu faslında; "Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları" bu faslın 21.06 tarife pozisyonunda ise "Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen Veya Yer Almayan Gıda Müstahzarları" tanımlandığı iletildi. Bu tarife pozisyonu altında 2106.90.92.00.00 Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle yüzde 1,5 'ten az katı süt yağı, yüzde 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, yüzde 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler ve 2106.90.98.00.19 Diğerleri GTİP olarak sayıldığı değerlendirildi.

Buna göre, TGTC'nin 1108.12.00.10.00, 1108.13.00.10.00, 2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı anlaşılan ve ÖTV'ye tabi olmayan gıda maddelerinin kullanım yerine bakılmaksızın 14/2/2022 tarihinden itibaren ithal veya yurt içi tesliminde yüzde 1 oranında KDV hesaplanması gerektiği vurgulandı.

İlgili Özelge için tıklayınız.