Moldova’da Gıda Ürünlerinin ve Silahların İthalatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

Moldova, ülkede uygulanan OHAL sebebiyle gıda ürünlerinde ve silah ithalatında bir takım düzenlemeler yaptı.

Moldova OHAL Komisyonu, 30 Mayıs 2022 tarihinde aldığı Karar uyarınca;

Gıda ürünlerinin ithalatında, saklama süresi 90 gününe kadar olan ürünlerde, üretici tarafından belirlenen son tüketim tarihine saklama süresinin yarısından az kalması,

Saklama süresi 90 gün ile 18 ay olan ürünlerde ise, 50 günden az olmamak şartıyla, üretici tarafından belirlenen son tüketim tarihine saklama süresinin 1/3'nden az kalması halinde, söz konusu ürünlerin ithalatını yasakladı.

OHAL dönemi süresince, sivil amaçlı silahların pazarlanmasına ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirildi.

Mühimmat ithalatı hariç olmak üzere, sivil amaçlı silah ve mühimmat ithalat, ihracat/yeniden ihracat ve transit faaliyetleri yasaklandı.