MOYDEN Belgesi Bulunmayan İşletmelere  İdari Yaptırım Uygulanacak
Ankara Ticaret Odası, “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hakkında” bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ankara Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, atık madeni yağların toplanması, geçici depolanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hususların 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de (Değişik:RG-23/12/2020-31343) yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiş olduğu belirtilerek; Yönetmeliğin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında ise "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür" hükmünün yer aldığı bildirildi.

Bu kapsamda, İl Müdürlüğü tarafından Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi (MOYDEN) başvurularının değerlendirildiği ve gerekli fiziksel şartları karşılayan işletmelere belge düzenlendiği ifade edilerek, Ankara genelinde düzenlenen MOYDEN belgesi bulunan işletme, servis, tamirhane veya atölye sayısı incelendiğinde mevcut işletmelerden belge alan işletmelerin sayısının hayli düşük olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Atık motor yağlarının piyasadan kolayca toplanabilmesi ve illegal kullanımının da yaygın olması hususu değerlendirildiğinde, il genelinde tüm motor yağı değişimi yapan işletmelerin kayıt altına alınmasının gerekliliğine dikkat çekilen yazıda, konunun önemine binaen, motor yağı değişimi yapılan ve ATO'ya kayıtlı olan tüm işletmelere (tamirhane, servis vs.) ivedi olarak, 30 Eylül 2022 tarihine kadar MOYDEN belgesi almaları hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılması, bu tarihten sonra denetimlerde MOYDEN Belgesi bulunmayan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağının bildirilmesi gerektiği ifade edildi.