Ortak Transit Sözleşmesine Taraf Ülkelerden Düzenlenen Transit Refakat Belgeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, “Geçiş Belgesi İşlemleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçiş belgesi talebinde bulunacak firmalardan "Kalem Listesi ekli ve MRN numarası bulunan Transit Refakat Belgesinin veya Kalem Listesi ekli ve İRB numaraları İhracat Refakat Belgesinin gümrük memuru isim, kaşe ve imza örneği"nin ibrazının istendiği anımsatıldı.

Öte yandan, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle son zamanlarda taşımacılar tarafından Türkiye'den transit geçilerek yapılan taşımalarda artış yaşandığı ifade edildi. Transit Refakat Belgelerinde gümrük memurunun isim, kaşe ve imza örneği yer almadığından dolayı geçiş belgesi alamayan firmaların bulunduğu, bu nedenle gittikçe artan sayıda taşıtın sınır kapılarında beklemeye başladığının Bakanlığa bildirildiği iletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü arasında yapılan istişareler sonucunda; Hareket gümrük idaresi Türkiye dışında bulunan, Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden düzenlenen Transit Refakat Belgelerinde (T1, T2 veya T3 gibi), taşımaların doğrudan giriş gümrük idaresince geçişinin sağlandığından, bu gümrük belgelerinde gümrük memuru isim, kaşe, imza vb zorunluluğu aranmaksızın geçiş belgesi tahsis edilmesinin Yönergenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 8 Ocak 2021 tarihinde imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" kapsamında geçiş belgesi tahsisi için firmalarca ibraz edilen tüm belgelere otomasyon sistemleri üzerinden anlık sorgulama yapılmasına imkan verilmesine ilişkin düzenlemelerin sonuna gelindiği, bu sistem devreye alınıncaya kadar Avrupa Komisyonu'nun MRN Follow Up web sayfasından (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/tra/transit_home.jsp?Lang=en) anlık sorgulanabileceği gibi, söz konusu otomasyon sistemi devreye alınmasına müteakip geriye dönük sorgulamalarda yapılabileceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.