Rusya’dan Yapılan İhracatlarda İthalat Bedeli KKDF Kesintisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, “A.Ş. İthalatlarında KKDF” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, …A.Ş.'nin … tarihli dilekçesinin incelenmesinden, son dönemde Rusya bankacılık sistemine uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Rusya mukimi ihracatçı firmalara ödemelerin Türkiye'den yapılmasında birtakım sorunlar yaşandığı, Rus ihracatçılara yapılacak ithalat bedeli ödemelerinin ithalat beyannamesinin tescil tarihinden önce Şirketin Rusya'daki banka hesaplarından yapılmasının düşünüldüğü belirtilerek, ihracat bedelinin Rusya'daki banka hesaplarından yapılması halinde yapılacak ithalattan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı görüşünün talep edildiği ifade edildi.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin yüzde 6 oranında fon kesintisine tabi tutulduğu, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmadığı belirtildi.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin olarak bankalarca düzenlenen Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesinin mümkün olmadığı iletildi.

Merkez Bankasının 5/8/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Talimatının 1. bölümünde de malların gümrükten çekilebilmesi için mutlaka gümrük idarelerine KKDF alındı makbuzu veya ödemeyi tevsik edici belgelerden birinin ibrazının zorunlu olduğu ifade edildi.

Buna göre, anılan Şirketin Rusya'dan yapılan ihracatlar ile ilgili olarak ithalat bedelinin Şirketin Rusya'daki banka hesaplarından gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce yapılması halinde Transfer Bildirim Formu düzenlenemeyeceğinden bu tür ödemelerin peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.