Sabit Referans Numarası Beyanı Çerçevesinde BİLGE Sisteminde Değişiklik Yapıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlemesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri hükümleri uyarınca yapılacak kapsam dışı beyanları ile bazı kamu kurumlarınca yapılan ithalatlar ve bazı eşyaların ithalat işlemleri için söz konusu Tebliğlerde belirtilmiş olan sabit referans numaralarının gümrük beyannamesinde ilgili belge kodunun referans numarası alanında beyan edilebilmesi için düzenleme yapıldığı hususu belirtildi.

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğler kapsamı eşya için beyanname tescil aşamasında eşyanın Tebliğ kapsamında olup olmadığına yönelik olarak gelen soru mesajlarında eşyanın Tebliğ kapsamında TPS e-belge veya sabit TAREKS referans numarası beyanına tabi olup olmadığı yönünde değişiklik yapıldığı ifade edildi. Soru mesajlarına verilen cevap EVET ise referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında ilgili belge gösterilmekte ve ilgili belgenin referans numarası alanında ilgili ÜGD Tebliği için edinilmiş 23 haneli TPS e-belge ıd numarası ya da ilgili ÜGD Tebliği'nde belirtilmiş olan sabit TAREKS referans numarası beyan edilebildiği aktarıldı.

Bu noktada, örneğin, 2022/8 sayılı Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında beyanname tescil işlemlerinde tarife sorusu olarak gelen 3728 kodlu "Beyan ettiğiniz eşyanız Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ya da bu Tebliğ'de yer alan sabit TAREKS referans numarası beyanına tabi midir?" soru mesajına verilecek "Evet" cevabı karşılığında sistem tarafından referans amaçlı olarak gösterilen 0929 kodlu belgenin referans numarası alanında söz konusu ÜGD Tebliği kapsamında Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş 23 haneli formattaki belge ıd numarası ya da anılan Tebliğde belirtilen durumlar için beyan edilebilmek üzere belirlenmiş sabit referans numarasının beyan edilebileceği vurgulandı. Söz konusu soruya "Hayır" cevabının verilmesi halinde ise herhangi bir belgenin sistem tarafından referans amaçlı olarak gösterilmeyeceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.