Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Son Kez Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Coronavirus Salgını Nedeni İle 2013/37 S. Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporu Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2013/37 sayılı Genelge gereği ibrazı gereken ancak Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aranmayan sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2022 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasının uygun bulunduğunun bildirildiği anımsatıldı.

Bakanlığa intikal eden bilgilerden, sağlık kuruluşlarında yaşanan yoğunluk dolayısı ile sağlık kurulu raporlarının temin edilemediği, bu nedenle de öngörülen süre içerisinde raporların ibraz edilemediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Gümrük işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesini teminen; mezkur Genelge uyarınca doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar son kez uzatılmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Diğer yandan 30 Haziran 2022 tarihi itibari ile ilgili sağlık kurumuna başvuru yapmış olup, bu durumu belgelendiren kişilerin sağlık kurulunca yapılan değerlendirmelerinin devam ediyor olması halinde ise en geç 14 Temmuz 2022 tarihine kadar gümrük idarelerinde iş takibi yapmalarının mümkün bulunduğu bildirildi.

Bu tarihe kadar sağlık kurulu raporunu ibraz etmeyen kişilerin gümrük idarelerinde iş takibi yapmalarına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

İlgili yazı için tıklayınız.