Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması  Kapsamının Genişletilmesi Planlanıyor

Avrupa Parlamentosu, sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltma planına yönelik yeni öneriler sundu.

Avrupa Parlamentosu Üyeleri, sera gazı emisyonlarını Avrupa İklim Yasası uyarınca 1990'daki seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltma planı olan “Fit For 55” kapsamında, endüstrilerin emisyonlarını daha da azaltmaya teşvik etmek için ETS'nin kapsamını genişletmeyi planlıyor. Sunulan öneriler arasında enerji tasarrufu sağlayacak teknolojilere teşvikten, ETS kapsamında sunulan ödeneklerin yapılandırılmasına kadar bir dizi başlık yer alıyor.

CBAM kapsamının genişletilmesi
Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamında halihazırda yer alan 5 sektöre (demir ve çelik, gübre, alüminyum, elektrik, çimento) ek olarak; amonyak, hidrojen, plastikler ve organik kimyasalların da listeye alınmasını teklif etti.

Öte yandan CBAM sertifikalarının satışından elde edilen gelirlerin Avrupa Birliği (AB) bütçesine aktarılması da sunulan öneriler arasında. Bütçeye aktarılan gelirlerle, az gelişmiş ülkelerin imalat sanayilerinin karbondan arındırılmasına yönelik çabalarını desteklemek için CBAM sertifikalarının satışından elde edilen gelirlerin, söz konusu ülkelere net-sıfır hedefinin gerekliliklerini sağlayabilmeleri için maddi destekte kullanılması planlanıyor. Bu öneriyle, AB'nin iklim hedeflerinin ve Paris Anlaşması gibi uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Oturumda söz alan raportör Mohammed Chahim, CBAM'yi benimsemenin, imalat sanayilerini karbondan arındırmaya teşvik etmek için önemli bir mekanizma olacağından ve “kirleten öder” ilkesini uygulamaya sokacağından, Avrupa için “kazan-kazan” durumu oluşturacağından bahsetti.

Ticari binalar ve ulaşım için ETS
1 Ocak 2025 itibariyle, ticari karayolu taşımacılığında ve binalarda yakıt dağıtımı için ayrı bir emisyon ticaret sistemi kurulacak. Vatandaşların ek enerji maliyetleriyle karşılaşmamaları için, özel mülkiyetler 2029'dan önce yeni ETS'ye dahil edilmeyecek.

2030 yılına kadar ücretsiz ödenekler kaldırılmalı
Sunulan öneriler arasında ikinci ETS kapsamında sağlanan kredilerin 2026'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılması da yer alıyor. Kredilerin 2025'te yüzde 90'a, 2026'da yüzde 80'e, 2027'de yüzde 70'e, 2028'de yüzde 50'ye, 2029'da yüzde 25'e düşürülmesi öngörülüyor.

Raporun 6-9 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak genel kurul toplantısında oylanması planlanıyor.