'Sınırlardan Öncelikli Geçiş' Genelgesi Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Sınırlardan Öncelikli Geçiş” konulu bir Genelge yayımladı.

2022/11 sayılı Genelge'de, 21/5/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin “Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrasının; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.”; ikinci fıkrasının ise “Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükümlerinin amir olduğu anımsatıldı.

Anılan hükümler çerçevesinde, 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Aktaş Gümrük Müdürlüğü'nde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulamasının başlatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda,

- Yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda öncelikli geçiş hakkı tanınacağı aktarıldı.

- İzinli gönderici kapsamında yapılan taşımalara ait araçların gümrük personeli tarafından gümrük sahasına öncelikli olarak alınacağı vurgulandı.

Uygulamanın Ticaret Bakanlığınca takip edileceği ve kullanım yoğunluğuna göre gerek duyulması halinde önceliklendirmenin şekli ve boyutunun değiştirilebileceği bildirildi.

İlgili Genelge için tıklayınız.