Suriye'ye İhracı veya Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmesi İzne Tabi Eşya Listesi Güncellendi
Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi güncellendi.

Ticaret Bakanlığı Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesinin güncellendiğini duyurdu.

2021/12 sayılı Genelge'de Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştı.

Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listeler güncellenerek Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanıyor.

Bu kapsamda 23 Mayıs 2022 tarihinde güncellenen Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesine yer verildi.

Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi için tıklayınız.

Bakanlığın duyurusu için tıklayınız.