TAREKS Başvuru Ekranında Yaşanan Sorunlar

Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, “2022/21 Tebliği Çerçevesinde TAREKS Başvuru Ekranında Yaşanan Sorunlar Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)'nin yazısına atıfla; Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2022/21) kapsamındaki ihracat işlemlerinde çıkış gümrüğü değişikliği nedeniyle sorunlarla karşılaşıldığı belirtilerek, bu durumun önlenmesini teminen Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'nde düzenleme yapılmasının önerildiği aktarıldı.

Yazıda devamla, bahse konu Tebliğin 26. Maddesi'nin 1. Fıkrasında “İhraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, alıcı firma, taşıma şekli ve çıkış gümrüğüne dair değişiklik işlemleri TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilir.” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda, halihazırda ihracatçıların çıkış gümrüğü değişikliğine ilişkin işlemlerini elektronik olarak TAREKS üzerinde yapabildiği, bu aşamada konuya ilişkin ilave bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.