Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İhracat Genel Müdürlüğünün 11/4/2022 tarihli yazısına atıfla, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; makarna, un, bulgur, buğday irmiği ve aşurelik buğday ihracatı öngörülen dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında önce buğday ithalatı gerçekleştirilmesinin ardından ithal edilen eşyaya tekabül eden oranda mamul ihracatı gerçekleştirilmesi; rafine veya ham aspir, koza veya ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ayçiçeği, aspir veya koza tohumu veya ham yağ ithalatı gerçekleştirilmesinin ardından ithal edilen eşyaya tekabül eden oranda mamul ihracatı gerçekleştirilmesi gerektiği ve bu kapsamda, gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda ithalat gerçekleşmesi bulunmayan DİİB'lerin taahhüt hesabının ancak gerçekleşen ihracata tekabül eden ithalat tamamlanınca kapatılması, anılan durumdaki DİİB'ler için, firmaların miktar ve süre revizesi taleplerinin değerlendirilmemesi gerektiği anımsatıldı.

Bu itibarla, dahilde işleme izin belgeleri kapsamında mezkur ihracat eşyalarına ilişkin bağlantı gümrük idarelerinden gerçekleştirilecek ihracat beyannamelerinde yukarıda belirtilen hususlar uyarınca gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.