Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı
Ege İhracatçı Birlikleri, “Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları” konulu bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla; tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların belirlendiği İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi kapsamında;

- Nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler ve balık ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında mısır kullanımında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

- Ayçiçeği, aspir ve kolza yağları ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında Geçici 4 ve 6 ncı maddeler ile ihdas edilen önce ithalat uygulamalarının kalıcı hale getirilmesi,

- Margarin ve/veya karışım yağ ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

- Yağlık soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, palm/palm çekirdeği yağı veya türevleri ithalatı karşılığında ham veya rafine bitkisel yağ ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

- Hayvan yemi ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta mısır, arpa, buğday ve bitkisel yağın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması,

- Kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi, -Konserve kuru fasulye, konserve nohut ve işlenmiş bezelye ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi,

hususlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Söz konusu değişikliklerin yer aldığı Genelge metni için tıklayınız.