Tarım ve Orman Bakanlığı Tereyağı İhracatına İzin Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Eylül 2022 tarihine kadar tereyağı ihracatına belirlenen miktarda izin verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) “040510” kodunda yer alan toplam 7 bin ton Tereyağı ihracatına 30 Eylül 2022 tarihine kadar müsaade edilecek.

İhracat izni yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verilecek.

Başvurular 27 Haziran 2022 tarihi saat 17:00'a kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ve dilekçe ekindeki belgelerle yapılacak. (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.) Sonradan yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Müracaatlar ve belgeler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek.

Firmalara tahsis edilen geçici liste 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde yayınlanacak.

Geçici listeye yapılacak itirazlar en geç 4 Temmuz 2022 tarihi kadar saat 17:00'a kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak. Sonradan yapılacak itiraz başvuruları ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından itirazlar değerlendirilerek kesin liste https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM web sayfasında yayınlanacak.
Firmalara tahsis edilen miktarlar için 30 Eylül 2022 tarihinden sonra veteriner sağlık sertifikası düzenlenmeyecek.

Kota Tahsisi;

1. Kota tahsisi, müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam tahsis edilen kotanın 7 bin ton altında veya eşit olması durumunda, talep ettikleri miktarlar karşılanacak.

2. Kota tahsisi için müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam tahsis edilen kotanın 7 bin ton üstünde olması durumunda, aşağıdaki formüle göre tahsisler yapılacak.

Tahsis Edilen Toplam Kota

Talep Edilen Toplam Miktar =Katsayı

Bulunan katsayı, ilgililerin talep ettikleri miktarla çarpılmak sureti ile hesaplanarak belirlenecek.

3. Yukarıda belirtilen tahsislere, müracaatçıların üçte birinden fazlasının itirazı halinde, toplam kota müracaatçılara eşit miktarda dağıtılacak.

İlgili başvuru belgesi için tıklayınız.

İlgili taahhütname için tıklayınız.