Televizyon İmalatında Kullanılan Eşyaların Vadeli İthalatlarında KKDF Kesintisi Yapılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, “KKDF Muafiyet Talebi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, televizyon imalatında kullanılan PANEL ve CELL isimli eşyaların 10/4/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede 8529.90 tarife pozisyonunda yer aldıkları ancak 2021 yılında CELL isimli eşyanın 8548.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmaya başlandığı ve son olarak 2022 yılında PANEL ve CELL isimli eşyaların tarife pozisyonlarına ilişkin bağlayıcı tarife belgelerinin iptal edilerek yeni tarife alt pozisyonlarının 2022 yılı öncesi boş bırakılan 8524 tarife pozisyonu olarak belirlendiği belirtilerek, daha önce vadeli ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi oranının yüzde sıfır olan söz konusu eşyaların yeni tarife pozisyonlarında yapılacak olan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşünün talep edildiği iletildi.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin yüzde 6 oranında fon kesintisine tabi tutulduğu, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmadığı belirtildi.

Diğer taraftan, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranının yüzde sıfır olarak tespit edildiği aktarıldı.

Bu kapsamda, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişikliklerin Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilemediği bildirildi.

Buna göre, PANEL ve CELL isimli eşyaların 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer almaları halinde söz konusu ürünlerin yeni tarife alt pozisyonlarında yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.

İlgili yazı için tıklayınız.