Transit Ticaret Kapsamında Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Transit Ticaret-Menşe Şahadetnamesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD)'nin yazısına atıfla; transit ticaret kapsamında yurtdışında bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen ve Türkiye'ye hiç uğramayan eşya için Türkiye'de menşe şahadetnamesi düzenlenmesine ilişkin talebin incelendiği belirtildi.

Türkiye'den ihracatta menşe şahadetnamesi düzenlenmesine ilişkin hususların Gümrük Yönetmeliğinin 42'nci maddesinde düzenlendiği ve menşe şahadetnamesinin ihracatçı veya kanuni temsilcisinin talebi üzerine düzenleneceği ifade edildi.

Bu kapsamda, Türkiye'den ihraç edilmeyen bir eşya için menşe şahadetnamesi düzenlenmesinin uygun değerlendirilmediği ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.