Türkgözü Gümrük Kapısı'nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hakkında

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Türkgözü Gümrük Kapısı'nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 21 Nisan 2022 tarihli yazısında, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, bahsi geçen çalışmalar sırasında öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın 25 Nisan 2022-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete kapatılmasının uygun bulunduğu ifade edilmişti.

Genel Müdürlüğün 25 Mayıs 2022 tarihli yazısında; söz konusu inşaat çalışmaları kapsamında, saha zemin betonu atılması için şantiye sahasında kazı-dolgu işlerine başlanması, sahanın çok dar olmasından kaynaklı uzay çatılarının montajı esnasında sahanın yaya ve TIR'dan tamamen arındırılmasının gerekmesi, özellikle C-D Blokların uzay çatı montajı sırasında giriş ve çıkış yapan TIR'lara sahanın küçüklüğünden kaynaklı alternatif bir güzergah verilemeyecek olması, alternatif yol olmaması nedeniyle sahanın mevcut durumunun yolcu geçişi için can ve mal güvenliği yönünden yüksek risk içermesi sebepleriyle Türkgözü Sınır Kapısı'nın kapalı olma durumunun TIR ve yolcu geçişinin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilir hale gelene kadar sürmesinin gündeme geldiği iletildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılma süresinin 25 Haziran.2022 tarihine kadar uzatılması hususunda, Bakanlık Makamı'nın 24 Mayıs 2022 tarihli yazısı ile tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı aktarıldı.

İlgili yazı için tıklayınız.