Türkiye-Fas STA’sını Tadil Eden Anlaşma
Ticaret Bakanlığı yürürlükte olan Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili duyuru yayımladı.

Bakanlığın duyurusunda 7 Nisan 2004 tarihinde iki ülke Başbakanları tarafından Ankara'da imzalanmış olan Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının, 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı ve anlaşmanın, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Diğer taraftan, söz konusu anlaşmanın tadiline ilişkin Anlaşmanın, ekli notalar ile birlikte 24 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.
Bu kapsamda, söz konusu Anlaşma eklerinde belirtilen Türkiye menşeli ürünler, Fas'a ihracatlarında 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere Fas tarafından uygulanmakta olan MFN vergi oranının yüzde 90'ına tekabül eden oranda gümrük vergisine tabi olacak.

Anlaşma kapsamında; mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, hizmet ticareti, yabancı sermaye yatırımları, iç vergilendirme, anti-damping ve telafi edici önlemler, ödemeler dengesi, kamu alımları, devlet yardımları, fikri mülkiyet hakları ve devlet tekelleri bulunuyor.

Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi
Türkiye tarafından, Fas menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler STA'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırıldı.
Fas tarafı ise Türkiye menşeli sanayi mallarının Fas'a ithalatında uygulanan gümrük vergilerini, Anlaşmanın eki Protokol I'de belirtilen ürünler hariç olmak üzere, STA'nın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sıfırladı.

Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi
Taraflar, belirli sayıda tarım ürününde karşılıklı olarak tarife kotaları kapsamında gümrük vergisi indirimi ve/veya muafiyeti şeklinde taviz tanıdı.

Bakanlığın duyurusu için tıklayınız.