Ukrayna’da Devlet Desteklerinden Yararlanan Firmalara İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı

Karadeniz İhracatçı Birlikleri, “Ukrayna'da Devlet Desteklerinden Yararlanan Firmalarımıza İlişkin Yeni Düzenlemeler” konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 30 Haziran 2022 tarihli yazısına atıfla;

- 24 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında başlayan savaş halinin Ukrayna'da faaliyette bulunan şirketlerin ticari faaliyetlerini sekteye uğrattığı, bununla birlikte, aynı ülkede görev yapan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince gerçekleştirilmesi gereken yerinde incelemeler ile yurt dışında düzenlenen belgelerin onay işlemlerinin gerçekleştirilemediği ve bu itibarla, Ukrayna'da devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen;

- Mezkur Tebliğler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak Ukrayna'da bankacılık faaliyetlerinin yapılamaması halinde ödemeye ilişkin olarak sunulacak ödemeyi yapan ve ödemeyi alan tarafların unvan ve adres vb bilgilerini içeren, ödemenin hangi faaliyete ilişkin olarak gerçekleştirildiğinin takip edilebildiği makbuz ve sair belgelerin kabul edilmesi,

- 2017/4 Sayılı Karar kapsamındaki Ukrayna'da düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik gözlemci görevlendirilmemesi,

- Gözlemci görevlendirilmeyen veya daha önce görevlendirildiği halde mevcut gelişmeler sebebiyle gözlemcilik görevinin ifa edilemediği 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik katılım destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi'nin ekinin (EK-1) ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması,

- 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvurularının değerlendirilmesinde gözlemci raporunun aranmaması, ibraz edilen yurt dışında düzenlenmiş faturalarda Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilcilikleri onayı ile mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yer alan EK-6 formunun aranmaksızın organizatör tarafından sunulacak fotoğraf ve/veya video gibi tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenme yapılması,

- 2014/4 sayılı Karar çerçevesinde yurt dışında düzenlenen fuarlara yönelik gerçekleştirilen tanıtımlar kapsamındaki destek başvurularında ibraz edilen yurt dışında düzenlenmiş faturalarda Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri onayı ile mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yer alan EK-8 ve EK-9 formlarının aranmaksızın sunulacak fotoğraf ve/veya video gibi tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde inceleme yapılması,

- 2573 sayılı Karar çerçevesinde sanal fuar organizasyonları ve sanal fuar katılımlarında yurt dışında gerçekleştirilen tanıtımlar kapsamındaki destek başvurularında tevsik edilen faturalarda Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin tasdikinin aranmaması,

- 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında Ukrayna'da düzenlenmesi gereken birim yerinde inceleme formlarına (Ek-12, Ek-4A, Ek-8) ve bu ülkede 2006/4 ve 2008/2 sayılı Tebliğler kapsamında gerçekleştirilecek yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formlarına ihtiyaç duyulmaksızın destek başvurularının sonuçlandırılması,

- 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında işbu onay tarihi itibariyle Ukrayna ülkesi tanımlı hedef pazarı olan ya da hedef pazar başvurusu bulunan şirketlerin ilgili ülkedeki harcamalarının ilave 1 yıl süreyle desteklenmesi,

- 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında işbu onay tarihi itibariyle Ukrayna'daki birimleri destek kapsamında olan ya da başvurusu bulunan şirketlerin söz konusu ülkeye yönelik kira harcamalarının ilave 1 yıl süreyle desteklenmesi,

- 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarının Türkiye'den Ukrayna'ya firma tarafından yapılan yıllık ihracatının yarısından fazla olamayacağına ilişkin hükmün 2022 yılı için uygulanmaması,

- Mevzuatta belirtilen sürelere istinaden başvuru ve eksik tamamlama süresi 24.02.2022 tarihi sonrasında dolacak olan (bu tarih dahil) belgelerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı aranmaması,

- Konuya ilişkin Bakanlıklarınca aksi bir düzenleme yapılmaması halinde, başvuruların Ukrayna'da Ticaret Müşaviri/Ataşesinin göreve başladığı tarihe kadar yukarıda sıralanan esaslara göre sonuçlandırılması ve

- Diğer taraftan, Rusya Federasyonu'nda devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen mezkur Karar ve Tebliğler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak bankacılık kanalıyla işlemlerin yapılamaması halinde ödemeye ilişkin olarak sunulacak, ödemeyi yapan ve ödemeyi alan tarafların unvan ve adres vb. bilgilerini içeren, ödemenin hangi faaliyete ilişkin olarak gerçekleştirildiğinin takip edilebildiği makbuz ve sair belgelerin kabul edilmesi,

hususlarının 2006/4 sayılı Tebliğin 40'ıncı maddesi, 2008/2 sayılı Tebliğin 20'nci maddesi, 2010/6 sayılı Tebliğin 23'üncü maddesi, 2014/4 sayılı Kararın 14'üncü maddesi, 2017/4 sayılı Kararın 11'inci maddesi ve 2573 sayılı Kararın 9'uncu maddeleri çerçevesinde Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.