Vadeli İthalatlarda KKDF Kesintisi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) muhatap, “KKDF” konulu yazı yayımladı.

Yazıda, İGMD'nin 5 Mayıs 2022 tarihli yazısında; 2015/7511 sayılı Kararname eki listede kayıtlı eşyaların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF'dan müstesna tutulduğu, bahse konu kararda herhangi bir güncelleme yapılmadığı, ancak 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne eklenen 8485, 8524, 8549 ve 8539.51 vb. tarife pozisyonları ve alt pozisyonlar için yapılacak vadeli ödemelerde KKDF doğup/doğmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek, bilgi talebinde bulunulduğu iletildi.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 12 Nisan 2022 tarihli yazısına atıfla; 10.04.2015 tarihli, 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranının yüzde 0 (sıfır) olarak tespit edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişikliklerin Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilemeyeceği belirtildi.

Buna göre, bir eşyanın 2015/7 511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer alması halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmaması, söz konusu muafiyet listesinde yer almaması halinde ise başkaca bir KKDF muafiyet hükmünden yararlanmıyorsa vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılması gerektiği ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.