Valf ve Muslukların İthalatında Uygulanan Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile Gözetim Uygulanan ürünlerde değişikliğe gidildi.

Buna göre;


Olarak uygulanacak.

Tebliğin 2 nci maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

“(2) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmaz.”

Tebliğ yayımı tarihini (bugün) takip eden 15 inci gün yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.