Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğu Tarihi Uzatıldı

İstanbul Ticaret Odası, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğunda tarihin uzatılması hakkında bir duyuru yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 14.06.2022 tarihinde “Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Duyuru” yayımlandığı iletildi. Bahis konusu Duyuru metninde;

“Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin;

- 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 30/6/2022 tarihinin,

- 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ve 29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılan tarihlerin,

30/9/2022 tarihine uzatılması uygun bulunmuştur.”

ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda; söz konusu yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğunun 30 Eylül 2022 tarihine uzatıldığı bildirildi.