Yurt Dışına Gönderilen Bilgi Taleplerinde Aynı Ülke ve Aynı Firma İçin Birden Fazla Form Düzenlenmeyecek

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, “Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, muhtelif ülkelerle mevcut Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları (KİYA), Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin 1/95 Sayılı Kararı'nın 7 nolu eki, 1953 Tarihli DGÖ Tavsiye Kararı ve Nairobi Sözleşmesi kapsamında ve 2012/1 sayılı Genelgesi doğrultusunda yurtdışı idarelerden bilgi talebinde bulunulduğu belirtildi.

Anılan Genelgenin 6. Maddesinin "Yurtdışına yönelik bilgi taleplerinde aynı anda, aynı firmaya ve aynı ülkeye ilişkin birden fazla bilgi talebinde bulunulması gerektiğinde bu talepler ayrı ayrı yapılmayacak, bilgi talebinde bulunanlarca tek bir Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu düzenlenecektir." hükmünü içerdiği iletildi.

Bölge Müdürlüklerince iletilen muhtelif taleplerden aynı ülke ve aynı firma için birden fazla form düzenlendiğinin tespit edildiği ve bu durumun önlenmesi amacıyla yukarıda belirtilen madde kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.