Yurtdışı Yatırım Anketi Sonuçları Açıklandı

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketinin sonuçları açıklandı.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” ile tespit ediliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2021 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2022”, 10 Mayıs – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan “online sistem” üzerinden yapılan Anket sonucunda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 126 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolar olarak tespit edildi.

Anket çalışması sonucunda, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurtdışında 2.043 yatırımda 154.066'sı yabancı, toplam 168.088 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 8,3 milyar dolar, bu yatırımlardan Türkiye'nin yaptığı ithalatın 4,9 milyar dolar olduğu, yurtdışı yatırımların toplam cirolarının ise 43,3 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.