% 6 KKDF Yükünü Maliyetlerinize Eklemeyin!

% 6 KKDF Yükünü Maliyetlerinize Eklemeyin!

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili olan ödeme şekillerini kullanıyorsanız ithalat yapılırken kaynak kullanım destekleme fonu (KKDF) kesintilerini ödemek durumunda kalabiliyorsunuz.

Bedelin ithal işleminden önce ödenmesi durumunda uluslararası ticaretlerde yer alan ödeme şekilleri arasında peşin, akreditifili ve vesaik mukabili ödeme tiplerinde ise KKDF kesintisine tabi olma durumu yoktur.

KKDF kesintilerine tabi olmayan ödeme şekilleri yaptığınız zaman ilgili bankaya serbest dolaşıma giriş beyannamesinin verilmesinden sonra en geç iki iş gücü içerisinde bildiri vermeniz yeterli olmaktadır.

Yeni kararlara ek olarak hak doğuracak, hak düşürücü ve uyulmaması durumunda aykırılık meydana getiren süreçlerin hesaplarında ise işlemlerin yapıldığı gün hesaba katılmayacak.