Transit işlemi sırasında taşınan eşyaya ilişkin doğabilecek gümrük vergisi ve benzeri tüm yükümlülük için verilen teminata, transit teminat adı verilmektedir. Transit teminat izne bağlı olarak kullanılmaktadır. Düşümlü çalışan bu teminat, gümrük idaresince teminatın tescili ile başlar. Sistemden düşümü yapılan ürünler, varış bildirimi ile kullanılabilir duruma gelmektedir.

Transit ticaretin hızlı ve efektif bir biçimde uygulanması ve geliştirilmesinde bazı vergisel sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan önemli bir tanesi ise yetkili kurumların ve kuruluşların transit ticaret kapsamında verdikleri teminat hizmetleridir. Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri ve gümrük mevzuatı 4458’nci maddesinde yer alan hükümler kapsamında transit teminatına dair birçok bilgi ve zorunluluk belirtilmiştir.

Ortak Transit Rejimi

Ortak transit rejiminde amaç, transit beyannamesinin, verilen teminatın ve basitleştirmelerin tüm taraf ülkelerde geçerli olmasıdır. Bu sayede taraf ülkelere girişte ayrıca bir transit beyanına gerek kalmadan, transit işlemi kesintisiz biçimde tamamlanmaktadır.

Eşyanın cinsine ve menşeine bakılmaksızın ortak transit rejimi ile aktarma yapılabilir. Bunun yanı sıra yeniden gönderilen ya da depolanan eşyalarda da bu durum geçerlidir. Ortak transit rejimi, eşyaların dış ticaret alanında işlemlerinin basitleştirilmesini ve hızlandırılması sağlar. Bu sayede söz konusu malların zaman kaybetmeden varış noktasına ulaşması sağlanır.

Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) ise transit işlemlerini elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Söz konusu sistem sözleşmeye taraf olan tüm ülkelerde kullanılmak durumundadır. Türkiye’de sözleşmeye taraf bir ülke olarak bu sistemi kullanmaktadır.

NTCS transit beyanının ilk olarak sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadar her aşamanın elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlar. Gerek Gümrük Müşavirliği gerekse iş insanları açısından tüm mesajlar bu sistem üzerinden sağlanır. Bu sayede hem güvenilirlik, hem pratiklik hem de hız kazanılmış olur.

Ortak Transit Rejiminin Faydaları

Yurt dışı ile iş yapan firmalar açısından ortak transit rejiminin birçok farklı avantajı bulunmaktadır. Bunların başında işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması gelmektedir.

Bunun yanı sıra fallback hariç olmak üzere işlemlerin kağıtsız olarak yürütülmesi de bir başka avantajdır. Ortak transit rejimi sayesinde firmalar teminatlarının takip edebilirliğini de elde ederler. Bunun yanı sıra serbest bölgelere giden mallar taraf ülkelerden rahatça geçebilmektedir. Kapsamlı teminat kullanılması halinde elde edilen en büyük avantaj ise teminatların hızlı bir şekilde düşümünün sağlanmasıdır.

Transit Rejiminde Asıl Sorumlu

Asıl sorumlu ya da rejim hak sahibi, transit rejimi beyanında bulunan ve bu kapsamda gümrük idaresine karşı mali açıdan sorumlu olan kişilerdir.

Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren asıl sorumlu, transfer edilecek olan malların öngörülen süre içerisinde, eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak zorundadır. Bunun yanı sıra varıştaki gümrük idaresine eksiksiz ve sağlam olarak sunmak da asıl sorumlunun görevidir. Bu görevleri gerçekleştiren asıl sorumlu transit rejimine ilişkin kurallara uymak durumundadır.

Kapsamlı Teminat

Kapsamlı teminat ise, bir kişinin birden fazla transit sürecinde kullanabileceği bir teminattır. Kapsamlı teminat tutarı, gümrük idaresi tarafından asıl sorumlu ile işbirliği içerisinde belirlenen bir referans tutara eşit olmalıdır. Referans tutarı kadar teminat idaresine mektup verilir.

Referans tutar kadar temine idaresine verilen tutar, eşyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasından başlayarak, rejimin ibra edilmesine kadarki süreçte, her bir ortak transit işlemine ilişkin ödenme ihtimali olan borç tutarına karşılık gelir. Kapsamlı teminat dış ticaret yapan birçok firmanın kullanabileceği bir teminat türüdür.

Transit Rejiminde T1 ve T2 Kodları

Transit rejiminde T1 ve T2 kodları, eşyanın ne gibi bir statü altında taşındığı belirtir.

T1 kodu, Avrupa Birliği dışı eşya için ortak transit rejimini kapsar. T1, AB dışı eşyaların taşınması durumunda kullanılır. T2 kodu ise Avrupa Birliği eşyası için ortak transit rejimini kapsar. AB eşyası taşınması halinde T2 kodu kullanılmalıdır.

Transit Gümrük İşlemleri Hangi Eşyalara Uygulanır

Basitleştirici olarak transit rejimi her eşyaya uygulanmamaktadır. Gümrük Kanunu 84’ncü maddede belirtilen durumlarda bu rejim kullanılabilir.

Bu maddeye göre ithalat vergilerine ve önlemlere tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyalar, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir noktadan diğerine ortak rejim içerisinde taşınabilir.

Transit Teminat Danışmanlığı

Ortak transit rejimi sayesinde dış ticarete konu tüm malları taraf ülkelerden kolay ve pratik biçimde geçirebilirsiniz. Bunun için ise transit teminatına ihtiyacınız vardır. Transit teminatı vererek, mallarınızı çok daha kolay ihraç ya da ithal edebilirsiniz. Bunun için ise uzmanlardan yardım almanız gerekir.

Transit teminatı zaman zaman oldukça karışık işlemleri içerir. Yapılacak başvurularda eksik ve hatalı evrakların bulunması durumunda, transit rejiminin getirdiği birçok avantajdan faydalanamazsınız. Bu da sizin için maliyetlerin daha yüksek olması anlamına gelir.

Transit teminat danışmanlık hizmetleri sayesinde bu işlemleri çok daha güvenilir ve hızlı biçimde yapabilirsiniz. Böylece kapsamlı bir transit teminatı vererek, kar oranınızı artırabilirsiniz.

Ercan Gümrükleme bu konuda size yardımcı olacak tüm danışmanlık hizmetlerini verecektir. Bu danışmanlık hizmeti sayesinde, maliyetlerinizi düşürebilir, ürünlerinizi çok daha hızlı biçimde varış noktasına ulaştırabilirsiniz. Hemen bizimle iletişime geçerek transit teminatı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bize Ulaşın