Yatırım teşviki devlet tarafından yatırım hacminin artırılması amacıyla sunulan tüm desteklere verilen isimdir. Bu teşviklerde bazı bölgelerin önceliği vardır. Yatırımın cinsine göre değişen oranlarda verilen yatırım teşvikleri, firmalar açısından son derece önemli bir imkân sunar.

Yatırım teşviki alabilmeniz için şartlara uygun olmanız gerekir. Bu şartların sağlanması için yatırım teşvik danışmanlığı hizmetine başvurabilirsiniz. Bu sayede teşvik uygulamalarını detaylarıyla öğrenebilir, devlet desteği alabilmek adına bir adım öne geçebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, üretimde yüksek katma değerin yaratılması ve sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek amacıyla verilen bir belgedir. Teknoloji kullanımının artırılması, yenilenmesi ve özendirilmesi, bölgeler arasındaki ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, istihdam yaratmak ve dünya çapında rekabet gücü sağlamak da teşvik belgesinin amaçları arasında yer alır.

Yatırım teşvik danışmanlığı kapsamında mevzuat ve teşvik uygulamalarında profesyonel yardımlar sunulmaktadır. Yatırım teşvik danışmanlığı sunan firmalar; sizin için en uygun yatırım teşvik programını tespit ederek, gerekli adımları tamamlar ve belgenizi alır.

Yatırım Teşvik Sisteminden Kimler Faydalanabilir?

Yatırım teşvik sistemi bazı kurallara ve prosedürlere göre oluşturulmuştur. Teşvik sisteminden faydalanabilecek kişiler kurumlar şu şekildedir;

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
  • Üniversiteler
  • Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, birlikler ve kooperatifler
  • Dernek ve vakıflar
  • Yabancı sermayenin ülke içerisindeki yatırımları

Yatırım Teşvik Sistemi Uygulamaları

Mevcut yatırım teşvik sistemi; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki olmak üzere 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır.

Genel Teşvik Uygulamaları

Teşvik için aranan şartları sağlamayan ya da teşvik edilemeyecek konular hariç olmakla birlikte, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerinde yer alan yatırımlar bölge ayırmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel teşvikler her ilde desteklenecek sektörlerin ve illerin potansiyelleri ile ekonomik ölçek büyüklükleri tespit edilerek verilmektedir. Bu uygulamalarda bölgelerin gelişmişlik seviyelere göre teşvik yoğunluğu da farklılaştırılmıştır.

Öncelikli Yatırımların Teşviki

Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak yatırımlar, öncelikle olarak belirlenmiş ve bu yatırımlar ilk 4 bölgede gerçekleşmiş olsalar dahi; 5’nci bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımların 5 ve 6’ncı bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmıştır.

Stratejik Yatırımların Teşviki

Dış ülkelere bağımlılığı yüksek olunan ara malların ve ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların bazı kriterleri sağlaması gerekir. Bu kriterlerde sabit yatırım tutarına, ithalat değerinin son bir yıldaki değerine, katma değerin oranına ve yurt içi üretim kapasitesine bakılmaktadır.

Teşvik Sistemi Kapsamında Hangi Konularda Destek Verilmektedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerde dokuz farklı konuda destek verilmektedir. Bu destek unsurlarının her biri bazı şartlara ve kurallara bağlıdır. Bu şartların ve kuralların detaylı olarak öğrenilmesi ve uygulamada sorunsuzca ilerlenmesi için yatırım danışmanlık hizmeti alınması faydalı olacaktır.

Katma Değer Vergisi İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ya da yurt içinden temin edilecek yatırım malı teçhizat ve makinelerle birlikte, belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi kiralamalar için katma değer vergisinin ödenmemesi biçiminde uygulanan desteklerdir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından alınacak yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemesi şeklinde uygulanan desteklerdir.

Vergi İndirimi

Kurumlar vergisi ya da gelir vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşana kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primlerinin işveren hissesinin, asgari ücrete tekabül eden kısmının karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Teşvik belgesi kapsamında, ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajı bu destekle terkin edilir. Yalnızca 6’ncı bölgede gerçekleşen yatırımlar ve TOSHP kapsamındaki stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Yatırım teşvik belgesine istinaden sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken primlerim işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının karşılanmasıdır. Yalnızca 6’ncı bölgede gerçekleşecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenmiş teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz ya da Kar Payı Desteği

Faiz ya da kar payı desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılmış ve en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan finansman desteğidir. Teşvik belgesindeki yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin olarak ödenecek faizin ve kar payının belirli bir kısmı devletçe karşılanır.

Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik belgesinde düzenlenmiş yatırımlar için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yer tahsisi yapılmasıdır.

Katma Değer Vergisi İadesi

Sabit yatırım tutarı olarak 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamındaki, bina ve inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım teşvik danışmanlığı hizmeti sayesinde talep edilen teşvik tutarlarına ve uygulamalarına ulaşmanız çok daha kolaydır. Yatırım teşvik danışmanlığı sayesinde yatırım teşvik belgesi çok daha kolay bir şekilde edinilebilir. Bu sayede ilk yatırımınızı ya da büyümek için atacağınız adımı devlet destekli teşviklerle çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım teşvik danışmanlığı konusunda detaylı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ercan Gümrükleme olarak, tüm süreci sizinle beraber yürüterek, dilediğiniz teşviklere ulaşmanızı sağlıyoruz.

Bize Ulaşın