Uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında mal, hizmet ve sermaye alışverişinin tamamına dış ticaret adı verilmektedir.

Dış ticaret, çoğu ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasında önemli bir rol oynar. Sanayileşme, küreselleşme, çok uluslu şirketler, gelişmiş ulaşım, uluslararası ticaret sisteminde önemli bir etkiye sahiptir.

Dış ticaret alanında yaşanan artış, küreselleşmenin sürekliliği açısından önemlidir. Uluslararası ticaret, tüm ülkeler açısından hem refah hem de ekonomik olarak ihmal edilmemesi gereken bir alandır.

Dış ticaret eğitimi ise tüm bu işlemlerin sorunsuz biçimde yürütülmesi amacıyla verilmektedir. Başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışanlar olmak üzere, bu eğitimi almaları gerekir. Bunun yanı sıra firmalardan bağımsız olarak bu eğitimi alanlar dış ticaret uzmanı olarak, birçok ithalat ve ihracat şirketine iş başvurusunda bulunabilirler.

Dış Ticaret Nedir?

Dış ticaret, basitçe ulusal sınırların ötesine yapılan ürün alışverişidir. Temel olarak iç ticaretle aynı olan dış ticaret, iç ticaretten daha yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Gümrük vergileri, zaman maliyetleri, kültürel farklılıklar, hukuk sistemi gibi nedenler maliyetlere ek yüksekler getirebilmektedir.

Dış ticaret ihracat ve ithalatla ilgilidir. Dünyada birçok firma dış ticaret sayesinde ekonomik gelir elde etmektedir. Bununla birlikte dış ticaret oldukça zor uygulamaları kapsar. Politik nedenler, hukuksal boyutlar, kurallar, mevzuatlar ve benzeri tüm nedenler dış ticareti zorlaştıran faktörlerdir. Bu sebeple firmalar açısından dış ticarette uzman personellerin bulunması gerekir.

Dış ticaret uzmanlığı sertifika sahibi olarak edinebileceğiniz bir alandır. Dış ticaret eğitimi alanlar kendi işlerini yapabilecekleri gibi dış ticaret şirketlerinin farklı departmanlarında da görev alabilirler. Bu eğitim size ithalat ve ihracat konusunda birçok farklı bilgiyi aktaracak ve yetkinlik kazandıracaktır.

Dış Ticaret Türlerinde Yetkinlik Kazanın

Dış ticaret eğitimi alarak, ithalat ve ihracat işlemlerinin tüm aşamalarında yetkinlik kazanabilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi dış ticaret tamamen ithalat ve ihracatla ilgilidir.

Dış ticaret açısından üç farklı türden bahsedilebilir. Bunlar ithalat, ihracat ve transit ticarettir. İthalat, başka bir ülkede üretilen malların satın alınmasına verilen isimdir. İhracat ise, başka bir ülkeye firmanın bulunduğu ülkede üretilen malların satılmasıdır. Dış ticaret türlerinden sonuncusu ise transit ticaret yani yeniden ihracattır. Yabancı bir ülkeden ithal edilen mallar, farklı yabancı ülkelerdeki alıcılara satıldığında buna yeniden ihracat adı verilir.

Dış Ticaretin Aşamalarını Öğrenin

Dış ticaret eğitimi sonunda yetkinlik kazanacağınız önemli alanlardan biri ithalat ve ihracatın aşamalarıdır. Bu aşamalarda yetkinleşerek, uluslararası ticaret yapan firmaların aradığı elaman konumuna gelebilirsiniz.

Bu aşamaların sorunsuz ve hızlı biçimde tamamlanması firmalar açısından çok önemlidir. Bu sebeple bu aşamaların tamamlanmasında dış ticaret uzmanları görevlendirilir.

İhracatın aşamalarının başında elbette bir şirkete sahip olmak gelir. Vergi mükellefi ve vergi numarası sahibi bir şirket ihracat yapabilir. Bunun yanı sıra ihracatçılar birliğine üye olması gerekir. İhracatın aşamalarından en önemlisi pazar araştırması yapmaktır. Bunun ardından teklif sunulur ve ihracat işlemleri başlar.

Bu aşamadan sonra dış ticaret uzmanları devreye girer. Belge hazırlığı dış ticaret uzmanlarının en önemli görevlerinden biridir. Menşei şahadetnamesi, gümrük beyannamesi, fatura, çeki listesi, mevzuatın talep ettiği sertifikaların hazırlanması gibi birçok farklı belge gerekmektedir. Bu belgeler hazırlandıktan sonra gönderim işlemlerine geçilebilir. Dış ticaret uzmanları, gönderim işlemleri sırasında lojistik hizmetini de kontrol etmektedir. Malın taşınması, depolanması, limana getirilmesi, yüklenmesi, boşaltılması gibi süreçlerin tam zamanında yapılması gerekir. Özellikle hassas bazı ürünlerde zamanlama son derece önemlidir. Dış ticaret eğitimi alan uzmanlar bu görevlerin tamamından ya da bir kısmından sorumlu olabilirler. Bunların yanı sıra gümrükleme işlemlerinin hızlandırılması ve sorunsuzca bitirilmesinde de dış ticaret uzmanları sorumludur.

İthalat aşamaları ise genel olarak bu işlemlerin tersi şeklinde ilerlemektedir. Aynı şekilde gümrükleme, lojistik, evrak işleri gibi tüm süreçler dış ticaret uzmanları tarafından yönetilir.

Görüldüğü gibi dış ticaret uzmanları birçok farklı alandan sorumludur. İş dünyasının aranan meslek gruplarından biri olan dış ticaret uzmanı olmak için ise MEB onaylı eğitim sertifikasına başvurabilirsiniz. Bu sayede dış ticaret alanında yetkinlik kazanabilir ve firmalar adına bu işlemlerin tamamını takip edebilirsiniz.

Dış Ticaret Eğitimi Nedir?

Dış ticaret eğitimi, başta firmaların ithalat ve ihracat departmanlarında çalışanlar için verilmektedir. Bunun yanı sıra diş ticaret ve gümrük müşavirlik firmasındaki çalışanlarla, serbest muhasebeciler ve mali müşavirlerde bu eğitimlerden faydalanabilmektedir. Bu alanların yanı sıra dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyen herkes dünya ticaretini ve kurallarını öğrenmek için bu eğitime başvurabilir.

Bu eğitimde globalleşen dünya ve uluslararası ticaret alanında meydana gelen önemli değişiklikler verilmektedir. Bunun yanı sıra dünya ekonomisi, uluslararası ticaret kuramları, Türkiye’nin gümrük tarifeleri ve ekonomik politikası konusunda da bu eğitim sayesinde yetkinleşebilirsiniz.

Bunların yanı sıra Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, dış ticaret mevzuatları ve rejimi, gümrük kanunu, serbest bölgeler, devlet teşvikleri, ödeme şekilleri, belgeler ve evraklar konusunda da uzmanlaşmak adına bu eğitimler alınabilmektedir. Dış ticaret eğitimi bu alanların tamamında son derece önemli bir görev üstlenmektedir.

Siz de dış ticaret eğitimi alarak, birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmalarla iş birliği yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendi işinizi de kurabilirsiniz. İthalat ve ihracat konusunda faaliyet gösteren birçok firma çalışanlarını bu tip eğitimlere göndermektedir. Bu sayede her firmanın dış ticaret konusunda eğitimli bir ekibi olur. Bu durum maliyetlerin azalmasına, işleyişin daha sağlıklı olmasına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra bireysel olarak bu eğitime katılarak, uzmanlaşabilir, dış ticaret alanında faaliyet gösteren bu firmaların ilgili departmanlarında işe başlayabilirsiniz.

Dış Ticaret Eğitimiyle Uzmanlığınızı Artırın

Dış ticaret eğitimi almak sizi birçok alanda yetkinleştirecektir. Çağımızın popüler mesleklerinden biri olan dış ticaret uzmanlığı sayesinde, siz de geleceğin dünyasındaki yerinizi alabilirsiniz.

Dış ticaret alanında verilen bu eğitim sayesinde, hem ithalat hem de ihracat zincirindeki tüm aşamaları tek tek öğrenme ve bunlar üzerine uzmanlaşma şansı yakalayabilirsiniz. Dünyanın giderek küçük bir köy halini alması ve küreselleşmesi, dış ticaretin önemini de her geçen gün artırmaktadır. Bu artış, mesleki açıdan yetenekli kadrolara daha çok ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra dış ticaret oldukça hassas bir alandır. İthalat ve ihracat alanında yapılacak olan küçük bir hata ciddi maliyetlere yol açabilmektedir. Gümrükte takılan mallar, evraklarda yaşanan hatalar, lojistik sürecinde çıkan sorunlar firmaları ciddi maliyetlerle karşı karşıya bırakabilir. Bu sebeple tüm firmalar dış ticaret işlemlerinin sorunsuz bir biçimde ilerlemesini ister. Dış ticaret uzmanları ise bu sürecin doğru ve eksiksiz biçimde yürümesi açısından önemli çalışanlardır. Dış ticaret eğitimi alan bu çalışanlar, mevzuatları da sürekli takip ederek değişikliklere ayak uydurmaktır. Bu sayede değişen mevzuatlar nedeniyle mallarınızın ülke dışına çıkışında ya da ülkeye girişinde hiçbir sorun yaşanmayacaktır.

Ercan Gümrük Müşavirliği olarak dış ticaret eğitimini eksiksiz ve doyurucu bir biçimde vermekteyiz. Bu eğitimi alarak, siz de dış ticaret uzmanı olabilir ve bu alanda kendinize kariyer yapabilirsiniz. Bizimle iletişime geçerek dış ticaret eğitimi konusunda ayrıntılı bilgi alabilir, bu eğitim ile faaliyetlerinizi çok daha başarılı biçimde devam ettirebilirsiniz.

Bize Ulaşın