Dahilde İşleme Rejimi; ihraç edilecek ürünleri üretmek için gerekli olan ve bu sebeple ithal edilen, bu yüzden de ithalatı gümrük vergisine tabi olan hammadde ve girdilere gümrük muafiyeti getiren ihracatçı teşvik sistemidir.

Dahilde İşleme Rejiminde, yurt içinde temin edilemeyen ya da üretimi yetersiz olan, gümrük muafiyetli olarak yurt dışından satın alınmasına olanak sağlayarak, girdi maliyetlerini azaltmak ve ihracatı artırmak amaçlanır. Bu rejim firmalara, ürünlerin ihracı, uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihracat pazarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ithalat ve ihracat sayılan satışlarda ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat sağlayan bir belgedir. Bu belge sayesinde aynı zamanda yurt içi alımlara imkân sağlanır ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenir.

Dahilde İşleme Rejiminin Faydaları

Dahilde İşleme İzin Belgesi alan firmalar, bir takım avantajlardan faydalanmaktadır. Bu avantajların başında ise ithalatta gümrük vergisi, ÖTV, KDV ve diğer vergilerden muafiyet gelmektedir. Bunun yanı sıra bu belge firmanıza; vergi, resim ve harç istisnası tanır. Bunların yanı sıra aynı zamanda KKDF istisnası da kazanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın işlemlerinize devam edebilirsiniz. DİİB, KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde, yurt içi alımı gerçekleştirmenize de olanak tanır. İhracat dışında, yurt içinde satış ve teslimleri de gerçekleştirebilirsiniz. Bu belge sayesinde ithalatta alınması gereken vergilere ilişkin, teminat indirimi olarak da sayılabilmektedir.

İhracat yapmak isteyen firmalar, ihraç edeceklerin malların üretiminde kullanacakları hammadde, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj malzemeleri ve ara malı başta olmak üzere, birçok vergisel yüklerden muaf olabilirler. Bunun için devlete ihracat taahhüdünde bulunma şartı vardır. Bu şart sağlandığında çeşitli kolaylıklardan ve teşviklerden faydalanabilirsiniz. Teşviklerden faydalanabilmek için ise Dahilde İşleme İzni alınması zorunludur.

Basit bazı işlemler için alınacak olan izinler gümrük idaresince verilmektedir. Kapsamlı işlemler için alınacak dahilde işleme izin belgesi için ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekir.

Dahilde İşleme İzin Belgesine Kimler Başvurabilir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi almak istiyorsanız, öncelikle bir kapasite raporuna sahip olmanız gerekir. Kapasite raporu alabilmek için imalat yapıyor olmanız ya da firmanızın lokasyonuna bağlı olarak bulunduğunuz ihracatçılar birliklerinden birine üye olması gerekir.

Yalnızca ithalatçı-ihracatçı olan bir firma, yan sanayici ile çalışmak adına sanayicinin kapasite raporunu kullanmak şartıyla Dahilde İşleme İzin Belgesi alabilir.

Belge alımı için imalatçı bir firma, temsilci ithalatçı ve aracı ihracatçı kullanarak da başvuru yapabilmektedir. Belgeye konu olacak ihraç ürünlerin, belge sahibi tarafından tamamen üretildiği gibi, kısmen üretilerek yan sanayiciler kanalıyla bitmiş mamül haline de getirebilir. Bu durumda belge sahibi, kendisi ya da başka firma aracılığıyla dış ticaret işlemlerini gerçekleştirebilir.

Destek Miktarı Ne Kadar?

Bu belge sayesinde gümrük vergisi, KKFD ve KDV ödemeleri yapılmaksızın ithalat gerçekleştirilir. İhracatçı ve imalatçı firmaların, müracaattan önce dört yıl içinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında 1 milyon ABD dolarından az olmamak şartıyla gerçekleştirecekleri ihracat kadar, indirim teminat uygulamalarından faydalanabilirler. İthal edilen malzemelerin getirilmesi sırasında verilecek teminat oranı ise yüzde 10 olacaktır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat açısından birçok fayda sağlar. Bu belgeyi alabilmeniz için üretim yapılan faaliyetlerin konusuna uygun şekilde Ekonomi Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Bölge müdürlüğüne başvuru yapılmadan önce se elektronik ortamda e-imza kullanılarak yetkilendirme başvurusu gereklidir.

Bu işlemin ardından kapasite raporu, son dönem elektrik faturası, firma tanımlama formu, son bir yıla ilişkin SSK tahakkuk fişleri, imza sirküleri gibi evraklar, dilekçe ile bölge müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bölge müdürlüğü firmanın üretim yerinde birinci incelemeyi gerçekleştirecektir. Bu incelemenin ardından yetkilendirme onaylanarak proje hazırlanması adına sisteme giriş izni verilir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ihracat ve ithalat listeleri ile hammadde sarfiyat tablosu hazırlanır. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne gönderilen bu evrakların ardından proje onaylanırsa Dahilde İşleme İzin Belgesi alınabilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı

Dahilde İşleme Rejimi, firmanız için birçok farklı avantaj sağlar. Bunun yanı sıra bu iznin alınması birçok zorluğu da beraberinde getirir.

Özellikle izin belgesinin alınması ve kapanması aşamaları firmalar açısından birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Belge alımı aşamasında yanlış sarfiyat hesaplamalar ve benzeri sorunlar belgelerin tam verimli kullanılmasının önünde ciddi engeller oluşturacaktır. Hatta ihracat taahhütlerinin dahi yerine getirilememesine sebebiyet verebilmektedir. Oluşan bu durum Dahilde İşleme İzin Belgelerinin doğru şekilde kullanılamaması sonucunda ciddi maddi zararlar yaratabilir.

Bunun yanı sıra Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplamalarında firmalar vergi ödemesi durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir.

Belge alımı, kapatılması ve kapsam işlemlerinin uzman kişi ve kurumlarca yapılması, olası birçok zaman ve maddi kayıpların önüne geçecektir. Bunun yanı sıra uzmanlardan yardım alınması Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin en doğru şekilde uygulanmasını sağlar.

Bu tip sorunlar yaşamamak adına Dahilde İşleme İzin Belgesi danışmanlığı alabilirsiniz. Bu hizmet sayesinde izin belgenizi çok daha hızlı ve kolay biçimde alabilirsiniz. Birçok avantajın elde edilmesinde kullanılan DİİB firmanızın yerli hammadde bulamaması durumunda başvurması gereken önemli bir belgedir. Bu belgenin alınması, vakti geldiğinde kapatılması, izinlerin tam verimle kullanılabilmesi, sürecin doğru biçimde yürütülmesi işlemlerinde ise uzmanlardan yardım almanız gerekir.

Ercan Gümrük Müşavirliği, Dahili İşleme İzin Belgesi konusunda ihtiyacınız olan tüm danışmanlık hizmetlerini sunar. Bu sayede izin belgenizi alma şansınız çok daha fazla artarken, belgenin kullanımı konusunda da danışmanlık hizmeti birçok fayda sağlar. Siz de hemen Ercan Gümrük Müşavirliği ile iletişime geçerek, detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bize Ulaşın