Özellikle dış ticaret söz konusuysa, firmalar için ürün ve hizmetlerin gümrük bölgelerinden geçmesi ve devletle olan işlemlerinin yürütülmesi gerekir. Bu işlemlerin tamamına gümrük hizmetleri adı verilir.

Gümrükleme işlemleri, ithalat ve ihracat sırasında sınır değiştirecek olan malların; gümrük rejimine tabi tutulması, serbest bir bölgeye konması, imhası, yeniden ihracı ve gümrüğe terk edilmesidir. Bu işlemlerin tamamı gümrük müşavirlerince yürütülmektedir.

Bir eşyanın ithal ya da ihraç edilmesi, gümrükleme rejimlerine tabi tutulması, transiti veya antrepoya konması gibi işlemlerin tamamı, birbirinden farklı prosedürlere sahiptir. Bu prosedürlerin doğru olarak gerçekleştirilmesi firmalar açısından son derece önemlidir. Hatalı ve eksik belgeler, sürecin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Bu sebeple konunun uzmanı olan gümrükleme şirketleri, firmalara bu konuda yardımcı olurlar.

Küresel ticaretle uyumluluk göstermek, firmalar açısından zaman alan bir süreçtir. Belgeler, prosedürler, gümrük idarelerindeki denetleme işlemleri, izlenecek olan ticari düzenlemeler gibi birçok farklı aşamadan söz edilebilir. Rekabet ortamının yüksek olduğu bir pazarda, özellikle gümrük işlemlerine ayrılan maliyetler göz önünde bulundurulursa, uyumluluk engellerinin aşılması gerekir. Bu engelleri aşmak için gümrükleme danışmanlığı hizmetleri almak, firmalara büyük avantajlar sağlar.

Gümrükleme İşlemlerinde İthalat Süreci

Dış ticaret yapan firmalar açısından olmazsa olmaz aşamalardan biri de ithalat gümrükleme işlemleridir. İthalat süreçleri oldukça karmaşık ve zorlu olabilir. Bu sebeple ithalata konu olan tüm işlemleri profesyonel gümrükleme firmaları aracılığıyla gerçekleştirmek, şirketlere önemli artılar sağlayacaktır.

Faaliyetlere ilişkin bilgilerin ve belgelerin resmi kurumlara doğru şekilde beyan edilmesi, eksik belge durumunda nasıl bir yol ve yöntem uygulanacağı, gümrükleme firmaları tarafından verilen hizmetlerdir. Yurt dışından bir eşyanın getirilmesi sürecinin çok karmaşık ve zaman alan süreçler olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple gümrükleme firmaları tarafından alınacak hizmetler, bu aşamaların basitleşmesini ve hızlanmasını sağlayacaktır.

Gümrükleme İşlemlerinde İhracat Süreci

İhracat işlemleri tıpkı ithalat süreçlerinde olduğu gibi hassasiyet ve titizlikle yürütülmesi gereken durumları içerir. İhracata konu olan süreçler; kısa bir zaman dilimini içerisinde ve sorunsuz olarak gerçekleştirilmelidir.

Sürecin başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gümrük müşavirliği hizmetlerinden faydalanmak gerekir. Bu sayede eksik ve hatalı belgelerin önüne geçilerek, maddi kayıplar önlenebilir.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Nelerdir?

Gümrük müşavirleri, iş takibini kendi adına ancak başkası hesabına yapan, bakanlıkça tanınmış olan yetki sahibi kişilerdir. Bu müşavirler, gümrük işlemlerini takip etmenin yanı sıra aynı zamanda dış ticaret danışmanlığı hizmeti de sağlar.

Müşavirlik hizmeti veren şirketler, firmaların ihracat ve ithalatı konusunda, en önemli destekçilerdir. Müşavirlik hizmetlerinde bilgi, deneyim ve ekip çalışması gerekli olan faktörlerdir.

Gümrük müşavirliği olarak hizmet veren firmalar, Ticaret Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda işlemlerinizi gerçekleştirmektedir. İhracat ve ithalat gümrük işlemlerine ek olarak bu müşavirler şu hizmetleri verebilir;

 • Antrepo işlemleri
 • Transit ticaret işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Posta gümrük işlemleri
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
 • İmha işlemleri
 • Geri gelen eşya işlemleri
 • Dahilde işleme işlemleri
 • Hariçte işleme işlemleri
 • Yeniden ihracat işlemleri
 • Sınır ticaret işlemleri
 • Gümrüğe terk işlemleri
 • Transit rejimi işlemleri
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
 • Tasfiye edilecek eşyalara ilişkin işlemler

Gümrükleme Hizmetleri Firmalara Hangi Avantajları Sağlar?

Gümrükleme hizmetleri, firmalara öncelikle zamandan tasarruf sağlar. Prosedürler, gümrük mevzuatı ve kanunlara uygunluk, işlemlerin takibi, gerekli kontrollerin eksiksiz bir şekilde zamanında takibi gibi işlemlerin sorunsuzca gerçekleştirilmesi, temel avantajlar olarak sayılabilir.

Bunun yanı sıra, gümrük vergilerinin askıya alınması, serbest ticaret anlaşmalarının optimize edilmesi, geri ödeme rejimleri, maliyetlerin düşürülmesi, tedarik zincirlerine bağlı olarak işletme sermayesinin azaltılmasını sağlar. Gümrükleme hizmetleri veren bir şirket, bir firmanın işini etkileyecek olan gümrük düzenlemeleri, lisanslardaki değişiklikler ve prosedürler konusunda hizmet vermek ile yükümlüdür.

Bunlarla birlikte gümrük operasyonlarında yer alan stratejik dış kaynak kullanımı ve üçüncü taraf acentelerin izinlerinin yönetilmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda yararlı gümrük rejimleri, lisanslar ve diğer tüm kaynaklar için başvuru aşamasında destek verilmesini sağlarlar.

Gümrükleme Nedir?

Gümrükleme, yabancı bir ülkeye gerçekleştirilecek olan dış ticaret faaliyetlerinde, malların ya da hizmetlerin gümrüklü bölgelerden geçişi sırasında, devletle olan ilişkilerin ve işlemlerin kanuna, kurallara uygun şekilde yürütülmesidir. Her devletin kendi kanunlarına bağlı gümrükleme işlemleri vardır.

Gümrükleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Herhangi bir ülkeye yurt dışından giren tüm ürünler gümrük kanunlarında yer alan prosedürlere tabi tutulur. Bu prosedürler eşyanın; bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye konması, imhası, yeniden ihracı ve gümrüğe terk edilmesini içerir. Bu işlemlerin her biri için birçok belge toplanmalı ve ürün dış ticarete uygun hale getirilmelidir.

Gümrükleme İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Gümrükleme işlemlerinin ne kadar süreceğine dair net bilgiler vermek mümkün değildir. Bu süre gümrükteki işlemlerin yoğunluğu, gönderilecek ürünlerin niteliği gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bununla birlikte sürenin 10 güne kadar uzaması söz konusu olabilir.

Gümrükleme Şirketi Ne İş Yapar?

Gümrükleme şirketi, bir firmanın ithalat ve ihracat süreçlerinde ürünlerinin gümrük bölgesinden sorunsuzca çıkması ya da girmesi işlemlerini gerçekleştirir. Bu şirketler, kendi adlarına ancak başkasının hesabına, dolaylı temsil yoluyla süreçleri takip ederek sonuçlandırırlar. Gümrükleme şirketleri, Ticaret Bakanlığı’nca tanınan yetkiler doğrultusunda gümrük idarelerinde gerekli prosedürleri ve işlemleri gerçekleştirirler.

Bize Ulaşın