Ercan Gümrükleme Kimdir?

1980 yılında Turgut Ercan tarafından kurulan Ercan Gümrükleme firmamız, 1993 yılından itibaren Ercan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. adı altında, Semih Ercan yönetiminde “En yeni mevzuat ve iletişim teknolojilerini kullanarak müşterilerine dünya standartlarında çözümler sunmak “ ilkesiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Kimler İthalat Yapabilir?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler. Ancak, özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlığımızca perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstinalar Var Mıdır?

Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalar mevcut olup “Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında karar 2009/15481” Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.