Gümrük danışmanlık hizmetleri, şirketlerin ithalat ve ithalat süreçlerinde gerekli olan işlemleri gümrük mevzuatına uygun şekilde yürütürken dış ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin ihracat ve ithalat işlemleri için, söz konusu olan eşyalarla alakalı gereken tüm düzenlemeler gümrük danışmanlığı hizmeti veren gümrük müşavirleri tarafından düzenlenir. Gümrük müşavirliği hizmeti bu noktada son derece önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla gümrük idaresinden sürecin takibi olmak üzere, birçok hizmet kapsamında aktif rol oynayan gümrük danışmanlık hizmeti önemli bir konumda yer al.  Mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilen bu işlemler, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesi sorunsuz bir lojistik deneyimi yakalayabilmek için gereklidir.

Ayrıca gümrük gözetimi altında olan eşyaların, Gümrük Kanununda belirtilen ‘’Gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma’’ tabi tutulması şarttır. Söz konusu olan bu işlemler ise gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye konulması, imha edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da gümrüğe terk edilmesi olarak değerlendirilebilir.  Gümrük danışmanlık hizmetleri, bunların tamamını takip etmeyi, kapsar. Ayrıca eşyaların ihraç edilmesi, ithal edilmesi, dâhilde ya da hariçte işleme rejimine tabi tutulması, geçici olarak ithal edilmesi, transiti, antrepoya alınması gibi gümrük işlemlerinin hepsi, birbirinden farklı prosedürlerle yürütülmesi gereken işlemler olarak bilinir.

Gümrük danışmanlık hizmeti veren firmaların ne iş yaptığı, bu firmaların sahip olduğu eşya ve yüklerin gümrük tarafından onaylanma sürecinde ön plana çıktığı ifade edilebilir. Gümrük tarafından sorunsuz şekilde onaylanan bir işlem ve kullanıma tabi olmasıyla alakalı olan tüm faaliyetler dolaylı bir temsil yolu le takip edilir ve sonuca ulaştırır. Çok basit bir şekilde açıklamak gerektiğinde; gümrük danışmanlığı hizmet kapsamında dikkat çeken firmalar ve gümrük müşavirleri, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan yetkilerden dolayı çıkılarak gümrük idareleri için gümrük rejimi kapsamında işlemlerin gerçekleştirilmesine fırsat verir.

Gümrük Müşavirliğinin Önemi

Gümrük danışmanlığı hizmeti veren firmalar, ilk olarak dış ticaret işlemlerinin ana merkezinde bulunduğunun ve bu konuda belirleyici rol oynadığının bilincinde olmalıdır. Bununla birlikte yapılan işin içeriği konusunda deneyim ve tecrübe sahibi olması gerekir. Yapılan işlemin sahip olduğu içeriği hakkında bilgi alarak, dış ticarete konu olan işlem hacmini doğru şekilde düzene tabi tutabilmeyi sağlar. Gümrük danışmanlığı hizmeti ile ön plana çıkan firmaların yaptığı işlemler şu şekilde sıralanabilir:

İhracat İşlemleri: Dış ticarette ihracatın gerçekleşmesi ile çıkış süreci boyunca, organizasyonun tüm planlama düzeni gümrük danışmanlığı hizmet veren firma tarafından düzenlenir. Malların çıkış süresi ve bu süre zarfında yaşanma olasılığı olan tüm aksilikler gümrükleme firması tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Bundan yola çıkılarak hareket edilmesi etkin bir dış ticaret deneyimi yaşanmasını sağlar. Muhtemelen yaşanan bir hasar durumunda ise müşterilere bu konu hakkında gerekli bilgiyi vermek gümrük danışmanlığı firmasının görevidir. Ayrıca hukuksal olarak yaşanan bu sürece dahil olan gümrük müşavirliği firmaları, gümrükleme işlemleri hakkında her zaman deneyim ve tecrübeden yola çıkarak hareket ettiğinde, bu bilgi birikim sorunsuz bir hizmet verebilme konusunda yardımcı olacaktır,

İthalat İşlemleri: İthalat sürecinde de ihracat sürecinde söz konusu olan benzer durumlar geçerlidir. Bu süreçleri herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadan tamamlamak ise tamamen gümrük danışmanlığı hizmeti veren firmalara aittir. Bu firmalar tarafından malın geliş sürecinin etkin şekilde kontrol edilmesi şarttır. Ayrıca hasar durumunda bunu zamanında fark etmek ve gerekli önlemleri önceden almak gerekir. Hukuksal tüm süreçlerden aynı şekilde firmanın yanında olması gereken gümrük danışmanlığı firması, alanında uzman ve deneyimli gümrük müşavirleriyle müşterilerin birçok konuda ayrıcalıklı olmasını sağlamalıdır.

Serbest Bölge İşlemleri: Söz konusu ticari faaliyetlerin serbest bölgede uygulanması durumunda, gümrük danışmanlığı firmalarının devreye girmesi gerekir. İşlem öncesinde gerekli olan tüm evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve izin taleplerinin devreye girmesi konusunda bu firmaların yeri ayrıdır. Bu durumdan yola çıkarak, nitelikli hizmet alımının gerçekleştiği gümrük danışmanlığı firmalarının alanında uzman bir kadroya sahip olması, firmaların kalitesini ispat etme konusunda etkileyici olduğundan olmazsa olmaz bir yere sahiptir.

Gümrük Danışmanlığı Hizmeti Veren Gümrük Müşaviri Kimdir?

Gümrük danışmanlığı firmaları, bünyesinde çalışmalarını sürdüren gümrük müşavirler tarafından gereken tüm işlemleri titizlikle yürütülür. Buna bağlı olarak gümrük müşavirlerinin çalışma alanları belirli bazı kanunlarla net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu kanun bilgilerin yola çıkarak; Gümrük kanunu 564/3. Maddesi gereğince çalışmalarını sürdürebilecekleri ifade edilebilir. Aynı zamanda dilekçe verdikleri takdirde, gümrük müşavirlerinin çalışma alanları dışında iş takibi yapabilme hakları her zaman vardır. Ofisler genellikle çalıştıkları gümrük müdürlüklerine yakın bir konumda yer alan gümrük müşavirleri, iş takibini ofis bünyesinde çalışan tecrübeli çalışanlar tarafından gerçekleştirir.

Gümrük müşavirlerinin görevleri, ilgili kanunlar tarafından öncesinde belirlenmiştir. Gümrük müşavirlerinin ilk görev, dış ticarette aktif bir şekilde faaliyet göstermek isteyen firmalara gümrük danışmanlığı hizmeti vermektir. Dış ticaretle alakalı olan tüm işlemler için resmi beyanlar, temsil edilen firmanın adına müteselsil sorumlu olarak yapma hakları vardır. Aynı zamanda tüm bu işlemleri başlatma ve sonuçlandırma süreci tamamen gümrük müşavirlerine aittir. Firma ve şahıslar, gümrük müşavirliği aracılığı ile aldıkları şifreler ile işlemlerini kendileri takip edebilme özgürlüğüne sahiptir. Ancak bu noktada gümrük mevzuatı açısından geniş bir yelpaze söz konusu olduğu için, bu çok uygun bir yöntem olarak kabul edilmeyebilir.

Yapılan en küçük ceza için bile büyük cezaların kesilmesi mümkün olduğundan gümrük müşavirlerinin çok dikkatli olması gerekir. Bu nedenle tercih edilen yöntemler için gümrük müşavirleri, şahısları ya da firmaları temsil etmeye yönelik tüm prosedürleri yönetmekten sorumlu kabul edilir. Bu işlemleri yürütürken karşılıklı olarak güvene dayalı bir ilişki kurmak çok önemlidir. Verilen gümrük beyannamesi bir çeşit sorumluluk müteselsil olduğu için, firmaların verdikleri bilgilerin doğruluğu konusunda hassas davranmaları tavsiye edilir. Gümrük danışmanlığı hizmeti veren firmalarda aktif şekilde çalışan gümrük müşavirleri ise kendilerine duyulan bu güven duygusu ile Türkiye Cumhuriyet Kanunlarına saygı bir şekilde işlemleri başlatarak bir sonuca ulaştırmak zorundadır. Müşterilerine lojistik, gümrükleme, ihracat ve ithalat konusunda akılcı çözüm önerileri sunmak zorunda olan gümrük müşavirleri; özel üniversitelerde dış ticaret, ithalat ya da ihracat konusunda ders verebilme yetkisine sahiptir.

Gümrük müşavirleri, dış ticaret faaliyetlerinde müşterilere danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra ithalat ve ihracat konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu işlemlerin sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için ticarete konu olan prosedürlerin içeriğinin bilinmesi ve aynı anda buna uygun bir işlem sürecinin gerçekleştirilmesine öncelik verilmesi gerekir. Gümrükleme firmalarının ithal edilmesi hedefleyen yüklerin varış süresi içerisinde gerekli tüm evrak ve belgeleri hazır bulundurması gerekir. Gümrük danışmanlığı hizmeti vermekle görevli olan gümrük müşavirleri ise yasal olarak bu gelişme sürecine dâhil olmakla beraber, ithalat sürecinde aksilik yaşanması durumunda tespit ve müşterilere bilgi verme konusunda çok önemli bir rol oynar.

İlgili mevzuata uygun şekilde yapılan gümrük işlemlerinin en güvenilir şekilde yerine getirilmesi için gümrükleme firmalarının önemi çok büyüktür. Söz konusu olan bu firmalar, dış ticaret işlemlerinin ana merkezinde yer alır. Yapılan bu işin getirisi olarak, gümrükleme işlemlerinin içeriği hakkında deneyim sahibi olmak aranan unsurların başında gelir. Gümrük danışmanlığı hizmeti veren firmaların yaptıkları işlemlerden biri de ihraç işlemlerinin gerçekleşme çıkış süreci içerisinde organizasyon ve planlamanın eksiksiz şekilde yapılmasıdır.

Nitelikli Gümrük Danışmanlık Hizmeti Ercan Gümrükleme ’de

Gümrük danışmanlığı hizmetinin hangi firmadan alındığı, dış ticarete konu olan yüklerin varış noktasına hiçbir resmi sorun yaşamadan ulaşabilmesi için çok önemlidir. Ercan Gümrükleme bu konuda beklenti odaklı hizmeti veren nitelikli bir firmadır. Profesyonel gümrük müşavirlerine bünyesinde çalışma fırsatı sunan Ercan Gümrükleme, bu sayede her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eder. Uzun yıllardan bu yana lojistikte fark yaratan hizmet anlayışı ile ön plana çıkan firmamız için öncelikli olan daima ihtiyaçlarınıza akılcı çözüm önerileri getirmektir. Sizde gümrük danışmanlığı hizmeti için güvenilir, kaliteli ve işini bilen bir firmadan hizmet alarak rakiplerinizden öne çıkmak istediğinizde, Ercan Gümrükleme web sitesini ziyaret ederek alanında uzman kadromuzla iletişim kurmadan karar vermeyin.

Bize Ulaşın