Bir ürünün ithal ya da ihraç edilmesi birçok farklı işlemi içermektedir. Bu işlemlerden önemli bir tanesi ise depolama işlemleridir. Özellikle ithalatçılar için depolama son derece önemli hususlardan biridir. Türkiye sınırları içerisinde ithal edile eşyaların pazara sunulmasından önce gümrük mevzuatı gereği tüm vergilerinin ödenmiş ve izinlerinin alınmış olması gerekir.

Serbest Depo – Antrepo

Uluslararası ticaret açısından depolama, lojistik sektörünün önemli parçalarından biridir. Depolama biçimleri ise farklılaşabilmektedir. Farklı uygulamalar sonucunda farklı depo biçimleri de ortaya çıkmıştır. Bu depolama alanlarından en önemli iki tanesi ise serbest depolama ve antrepo olarak karşınıza çıkacaktır.

Depolama hizmeti ürünlerinizin güvenliği ve mevzuatlara uygun hareket edilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu sebeple depolama hizmetleri konusunda bir gümrük müşavirinden danışmanlık hizmeti almanız, firmanızın olası zararlara uğramasının önüne geçer.

Antrepo Nedir?

Antrepo, bir malzemenin bir ülkeye girdiği anda yerleştirilmesi gereken ve gümrük gözetimi altında kaldığı geçici depolama yeri olarak ifade edilebilir. Gümrük yönetmeliğince belirlenen izinler alınmadığı sürece, ürünler bu depolarda bekletilmelidir. Bu depolama alanları kanunen kısıtlamalara tabidir.

Antrepolar ülke gümrüğünce denetlenmektedir. Burada yapılan her türlü hareket ve işlem için belirli izinler alınmalıdır. Kısaca antrepolar, serbest dolaşımda olmayan eşyalar için depolama alanlarıdır.

Antrepolar genel ve özel olarak ikiye ayrılırlar. Genel antrepolar, eşyaların konulması için herkes tarafından kullanılır. Özel antrepolar ise yalnızca antrepo işletmecisine ait eşyanın konulması amacıyla kullanılır. Bunun yanı sıra genel antrepoların A, B ve F tipleri; özel antrepoların ise C, D ve E tipleri vardır.

Antrepolarda eşya gümrüğe sunulmasından sonra gerekli izinler alınarak, serbest piyasaya sunulabilir.

Antreponun Amacı Nedir?

Bir antreponun amacı, ülkeye ithal edilen malzemelerin denetimlerinin yani elleçlemeye tabi tutulamadan gümrük tarafından kontrol edilmesidir. Bunun yanı sıra malların serbest piyasaya girişi için izinlerinin alınması sırasında, korunması amacını da güderler.

Diğer yandan gümrük beyannamesi açılana kadar antrepoda bulunan malların tamirleri, yeniden paketlenmesi ve etiketlenmesi gümrük yönetmeliğinin izin verdiği ölçülerde, gerekli izinler alınarak yapılabilir.

Bunun yanı sıra bu depolama sistemi son derece kullanışlıdır. İhracatçılar için bir ülkeye toplu olarak sevk edilen malzemelerin parça parça satılmasını ve yalnızca satış gerçekleştiğinde gümrük vergisi ödemesini sağlarlar.

İthalatçılar için ise antrepolar, özellikle izne tabi ürünler açısından gerekli prosedürlerin yürütülmesi açısından zaman kazandırırlar. Hem de gerekli merciler ve firmalarca denetlenebilmesine olanak tanırlar.

Antrepolarda malzemeleri bekletmek, serbest depoda bekletmekten genel olarak daha avantajlıdır.

Serbest Depo Nedir?

Serbest depolar, gümrüklemeye dair vergiler dahil tüm ücretleri ödenmiş ve malların ülkeye alınmış halde depolandığı alanlardır. Bu depolar malzemeler için aylık olarak kira ödenerek, süre sınırı olmaksızın saklanabileceği, dilenen zamanlarda parça parça ya da tamamının sevk edilebileceği yerlerdir.

Serbest depolamada en büyük avantaj depolanan ürünün gümrükleme işlemlerine tabi tutulmamasıdır.

Serbest Depolamada Süreç

Serbest depolamada gümrük işlemlerinin tamamlanması firmalar açısından son derece önemlidir. Gümrük idaresine sunulan evrakların ardından işlemleri tamamlanan ürünler, sahipleri tarafından çekilmediğinde bu depolarda bekletilmektedir.

Serbest depolama alanlarında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de gümrük müşaviri hizmetleridir. Bu hizmetler sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan eşyalarınız güvenli bir şekilde depolanabilir.

Serbest depolama işlemlerinden, gümrükleme işlemi yaptıran tüm firmaların yararlanması mümkündür. Bu sayede ithal edilen ürünlerin nerede depolanacağına dair herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.

Depolama uluslararası ticaretin önemli konularından biridir. Geçici depolama yerine eşya konulması ve burada bulunan eşyanın gümrük izinleri alınarak serbest piyasaya sunulması firmalar açısından hayati önem taşır. Bu sebeple depolama işlemlerinizin sorunsuz ve hızlı ilerlemesi gerekir. Ercan Gümrük Müşavirliği olarak, ister antrepo isterse serbest depolama olsun, tüm depolama işlemlerinizi deneyimli kadromuzla özenle gerçekleştiriyoruz. Siz de bizimle hemen iletişime geçere depolama konusunda esnek çözüm önerilerimizi alabilir ve bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çayırova Depo
Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Caddesi, No: 23, Gebze / KOCAELİ
Köfrez Depo
Güney Mahallesi Nizam Sokak No:13, 1002 Ada 80 Parsel, 41780 Körfez/Kocaeli
Gebze Depo
Barış Mah. Güney Yan Yol Cad. No:354 Gebze Kocaeli
Bize Ulaşın