Türkiye’deki firmalar ve kamu kuruluşları ihtiyacı olan hammadde, kaynak, hizmet ve ürünleri yurt dışından ithalat yapmaktadır. İthalat, hem iç hem de dış pazarda sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Hem devlet kurumları hem de özel teşebbüsler açısından ithalat son derece önemlidir. Uluslararası alanda ithalat yapmak ve bu konuda profesyonel yardım almak isteyenler ise ithalat danışmanlığı hizmetlerine başvurmaktadır. Ülke dışından bir eşyanın ithali zaman zaman komplike işlemler gerektirebilir. Bu işlemlerin sorunsuz ve hızlı biçimde ilerletilmesi için alanında uzman bir ithalat danışmanlık firmasından yardım almakta fayda vardır.

İthalat Nedir?

Yabancı bir ülkede üretilen ürünün, satın alınarak ülke sınırlarına içerisine getirilmesine ithalat denir. İthalat kısaca ‘dış alım’ olarak tanımlanabilir. İthalat ve ihracat dış ticareti ve dengeyi oluşturan iki kavramdır. Özel ya da tüzel kişilerce ithalat yapılabilmesi için belirli prosedürler bulunmaktadır. İthalatın belirli kuralları ve sınırlamaları vardır. Herkes dilediği gibi yurt dışından istediği ürünleri getirterek, ithalat yapamamaktadır.

Yurt dışından ürün getirerek ithalat yapmak isteyen firma, kurum ve kuruluşlar gümrük ve dış ticaret yönetmelik ve tebliğlerini çok iyi bilmelidir. Bunun yanı sıra bu yönetmelik ve tebliğlerin güncellemelerinin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Gümrük ve ithalat işlemlerinin tamamı deneyim ve profesyonellik isteyen alanlardır. Bu alanda yapılacak olan hatalar ciddi maliyetlere yol açabilmektedir. Bu sebeple ithalat hizmetleri veren bir firmadan danışmanlık almanız faydanıza olacaktır.

İthalat Danışmanlığı Nedir?

Küreselleşen dünyada ülkeler arasında sınırlar giderek yok olmaya başlamış ve dış ticaret çok daha kolay hale gelmiştir. Firmalar, hammadde ve kaynak ihtiyaçlarının dünyanın herhangi bir yerinden hızla karşılayabilir hale gelmiştir. Uluslararası ticaretin yayın ve etkin olarak yapılıyor olması ise ithalat, ihracat danışmanlıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İthalat danışmanlığı, yurt dışı ticaret yaparak, eşya ithalatı gerçekleştirmek isteyen firma, kurum ve kuruluşlara yol gösterme, işlemleri yürütme ve takip etme hizmetidir.

Uluslararası ticaret konusunda tecrübesi olmayan ve ithalat işlemlerine yeni başlayan firmaların bir takım sorunları olacaktır. Bunlar arasında; dış piyasaya hâkim olmamak, pazar araştırmasında büyük zaman kayıpları yaşamak, kalite ve maliyet fırsatını yakalayamamaları, anlaşma işlemleri ve ürünlerin sorunsuz biçimde ülkeye getirilme süreci vardır. Firmalar tarafından pazar araştırması, anlaşma işlemleri ve ürünlerin ithalat işlemleri oldukça karmaşık olabilir. Zaman ve maliyet kaybı yaşamamak adına firmalar bu konuda profesyonel olan ithalat hizmeti danışmanlığına başvurmalıdır.

İthalat danışmanlığında şu hizmetler sağlanmaktadır;

  • İthal edilecek ürünlerle ilgili pazar araştırması yapılır.
  • En avantajlı olan üretici firma tespit edilir ve görüşme ayarlanır. Görüşmeye katılımcı ya da yetkili olarak katılır.
  • Satın alınacak olan ürünle ilgili tüm detaylar dosya haline getirilir.
  • Satın alınacak ürünün nakliye süreçleri ayarlanarak, takibi sağlanır.
  • Ürünün ülkeye girişinde ithalat gümrük işlemleri gibi prosedürlerin ilerlemesini sağlarlar.

Kimler İthalat Yapabilir?

İthalat rejimi kararı kimlerin ithalat yapabileceğini açıkça belirtmiştir. Buna göre Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi numarası olan her tüzel ve gerçek kişi, yürürlükteki mevzuat hükümlerince hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler, ortaklıkları ithalat yapabilirler. Özetle bir ürünü ithal etmek için vergi numarasına sahipseniz, önünüzde herhangi bir engel bulunmamaktadır. İthalat yapmak için vergi numaranızın dışında özel bir izine ya da belgeye ihtiyacınız yoktur.

Özel ve karşılıklı anlaşmalara dayanan ithalat, kitap ve diğer yayınlar, ülkemizde açılan fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatında ise vergi numarası aranmamaktadır.

İthalat Danışmanlık Firmaları

Uluslararası pazarda pay almak için ihracat ve ithalat işlemlerine özen gösterilmesi gerekir. Bununla birlikte ithalat yapmak hayli zorlu ve hassas bir süreçtir. İthal edilecek malların hangilerine izin verildiği, gümrük idarelerince hangi belgelerin istendiği, gümrük vergisi, malların gümrükten çıkarılması ve nakliye süreçleri profesyonellik ister.

İthalat yapmak isteyen bütün gerçek ve tüzel kişiler süreci bilseler dahi, mevzuatların sürekli olarak değiştiği ve güncellendiği unutulmamalıdır. Güncellenen mevzuatları takip etmeyen birçok firma, ithalat işlemlerinde hata yapabilmektedir. Bu hatalar ciddi maliyetlere ve gecikmelere sebep olabilmektedir. İthalat ve eşyanın gümrük süreci en ufak hatayı dahi kabul etmemektedir. Bu sebeple ithalat danışmanlığı hizmetlerine başvurarak, alanında uzman ve deneyimli firmalarla çalışmak en doğrusudur.

İç Pazar ihtiyaçlarının karşılanmasında firmaların dış ticari son derece önemlidir. Vergi numarasına sahip özel ve tüzel kişiler bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla ithalat yapabilirler. İthalat süreçlerinin doğru ve sağlıklı yürütülmesi firmalar açısından son derece önemlidir. Firmalar en küçük hatalarda maddi kayıpların yanı sıra itibar kaybına da maruz kalabilir. Bu nedenle süreci doğru yönetecek ithalat danışmanlık firmalarına başvurmak gerekir.

İthalat Danışmanlık Ücretleri

Uluslararası ticaret alanında birçok ihracat ve ithalat danışmanlık firması bulunmaktadır. Bu firmalar belirli ücretler karşılığında, ithalat işlemlerinizi sorunsuz ve hızlı biçimde yürütme garantisi vermektedir. Firmalar arasında hizmetin sürecine ve boyutuna bağlı olarak danışmanlık ücretleri de değişiklik göstermektedir. İthalat danışmanlık ücretini nasıl bir hizmet beklediğiniz belirlemektedir.

Bize Ulaşın