AB, Türkiye Çıkışlı Paslanmaz Çelik Sac ve Rulolar İle İlgili Soruşturma Başlattı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Bildirimi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Endonezya menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloların (7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11, 7220.12 gümrük tarife pozisyonları) ithalatında uygulanan anti-damping vergilerinin Türkiye'den sevk edilen ithalatla etkisiz kılınmasıyla ilgili bir şikayet alındığı anımsatıldı.

Bu defa, 27 Temmuz 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimi ile şikayet konusu önlemin etkisiz kılınması soruşturmasının açıldığı belirtildi.

Bahse konu açılış bildirimi kapsamında ilgili tarafların, açılış bildiriminin 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere;

- mezkur açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (27 Temmuz 2022) itibaren 15 gün içerisinde kendilerini Komisyon'a tanıtmaları,

- yazılı görüşlerini, soru formu cevaplarını, muafiyet taleplerini veya diğer bilgilerini, aksi belirtilmediği sürece, yine açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 37 gün içeresinde karşı otoriteye sunmaları,

- soruşturmanın açılış aşamasına ilişkin dinleme taleplerini, açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün; diğer konulara ilişkin dinleme taleplerini 37 gün içerisinde yapmaları, gerektiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimlerin, TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) sistemi üzerinden gerçekleştirileceği ve tarafların sunacakları tüm bildirimleri ve talepleri yine aynı sistem üzerinden yapacakları ifade edildi. Söz konusu sisteme kayıt olma ve Komisyon ile iletişimin ne şekilde yapılacağına ilişkin hususların yine mezkûr bildirimin ilgili bölümlerinde yer aldığı aktarıldı. İlaveten, Türkiye'deki ihracatçı üreticiler için 'Muafiyet Talep Soru Formları'na “https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621” adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Yazıda son olarak, talep edilmesi halinde soruşturma kapsamında ihracatçı üretici firmaları bilgilendirmek amacıyla bir toplantı da yapılabileceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

İlgili AB Bildirimi için tıklayınız.