ABD İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “ABD İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Türkiye menşeli “Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod), “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes), “Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ve “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular” (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2021 – 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin, “Döşekler” (Mattresses) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 11 Mart 2020 – 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmaları ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı anımsatıldı. Ayrıca, Türkiye menşeli “Filmaşin” ve “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin idari gözden geçirme soruşturmalarının ITA tarafından başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu bildirimin incelenmesinde ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı ifade edildi.

Öte yandan, açılış bildiiminde adı geçen firmaların soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmaların bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunduğu iletildi.

ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında firmalara gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığa da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği, soruşturma süresince firmaların ve Ticaret Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği vurgulandı. Diğer taraftan, firmaların Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği ifade edildi.

İlgili 2 Mayıs 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirim için tıklayınız.

İlgili yazı için tıklayınız.