Günümüzde antrepolar, pazar taleplerini karşılamak için geliştirilmiş verimlilik için çabalarken, daha fazla envanter doğruluğuna ihtiyaç duyulmaya devam ediyor. Bu kadar yüksek standartları sürdürmek için, antrepo yöneticileri tesislerindeki yeni gelişmeleri sürekli olarak değerlendirmektedir.

Antrepo Eşya Takibi Nedir

Genel olarak, gümrük mevzuatına bağlı olarak, bir yasak ya da kısıtlama altında olmayan her çeşit eşyanın gümrük tarafından onaylanmış olan bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması kural olarak benimsenmiştir.

Uluslararası alanda olan eşyaların da gümrük işlemlerine tabi tutulmuş olması kuralının, bir sonucu olarak, gümrük rejimlerinin de uygulanması gerekir. Gümrük mevzuatının hükümlerine bağlı olarak da eşyanın gümrük rejiminden birine tabi tutulması gerekir. Bu konuda Ercan Gümrükleme hem bu mevzuatlara hem de antrepo sistemlerine en uygun olan gümrükleme hizmetlerini sağlamaktadır.

Antrepo Çalışma Sistemi

Genelde kapsamlı planlama ve çalışmalar, teknoloji ve iş süreçleri arasında dikkatli bir denge gerektirmektedir. Sonsuz yeni fikir ve teknoloji kaynağıyla, çoğu tesis için ileriye dönük en iyi yol, mevcut ortama iyi entegre olan teknoloji çözümlerini seçmektir. Depolarda otomatikleştirilmiş teknolojilerin uygulanması, birçok operasyonun envanterlerini işleme biçimini önemli ölçüde değiştirdi.

Antrepolarda birçok operasyon envanter yönetimi yazılımı, barkodlama ve diğer teknolojiler büyük ilerlemeler göstermektedir. Genel olarak bu kadar önemli bir yere sahip olan antrepolarda birçok planlama ve prosedür yer almaktadır. Bu konuda da Ercan Gümrükleme çok geniş bir hizmet aralığına sahiptir.

Antrepo Hizmetleri Özellikleri

Günümüzde hem gümrük süreci hem de iş alanı bakımında çok büyük uzmanlık gerektiren antrepo hizmetlerin Ercan Gümrükleme güçlü kadrosu ile profesyonel hizmetler sunmaktadır. Genel olarak antrepolarda uygulanan doğru yöntemler, doğru durumlarda maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir ve verimliliği artırabilir.

Özellikle kısa raf ömrüne sahip ürünler veya soğuk depoda saklanması gereken ürünler gibi özel işleme gereksinimleri olan ürünler için uygun olan depo seçimi de Ercan Gümrükleme tarafından yapılmaktadır.

Bu durum aynı zamanda, parçalanması ve kısa sürede birden fazla varış noktasına gönderilmesi gereken toplu palet teslimatları için uygun olan planlamanın da yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Antrepo Çeşitleri

Antrepo faaliyet gösteren firmaların olmazsa olmazdır. Ancak insan ve eşya güvenliği sağlanırken yapısı ve yerleşimi lojistik ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Ancak depo, faaliyet gösterdiğiniz sektöre bağlı olarak her zaman aynı işleve sahip değildir. Genel olarak, gümrük antrepoları, genel ya da özel antrepolar şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Genel antrepolara bacak olursak, herkes tarafından eşyanın konulabilmesi için kullanılan özel antrepolar da sadece antrepo işleticisine ait eşyanın konulması için kurulmuş olan antrepolar olmaktadır.

Antrepo Çeşitleri Özellikleri

Genel olarak özel antrepo çeşitleri, c d ve e tipi antrepolar olmaktadır. Bunun yanında a,b,f tipi antrepolar genel antrepo kapsamında olmaktadır.

Genelde a tipi antrepolar, işletmenin stok kayıtlarının tutulduğu ve de antrepoya konulan eşyadan bir eksiklik olması durumunda gümrük vergilerini ödeme konusunda sorumlu olan genel antrepo tipi olmaktadır.

B tipi antrepolarda da konulan eşyalardan, kullanıcı sorumlu olmaktadır. Genelde b tipi antrepo antrepoya konulan eşyaların beyannamesini gerektirir. Bu işlev de kullanıcı tarafından verilen genel antrepo tipi olmaktadır. Bu konuda antrepo işleticisinin sorumluluğu da sınırlı olmaktadır. Antrepo işleticisi yalnızca antrepoyu kiralamaktadır. Bu kapsamda antrepo stok kayıtları da tutulmadığı için beyannameler ve belgeler gümrük kontrolü kapsamında esas teşkil etmektedir.

C tipi antrepo kapsamında da işleticisi ve kullanıcı aynı kişi olmaktadır. Bu kapsamda c tipi antrepo özelliklerine sahip antrepolara alınan eşyalardan bu kişiler sorumlu olmaktadır.

D tipi antrepo türünde işleticisi ve de kullanıcı aynı kişi olmaktadır. Kayıt uygulaması ile rejime giriş uygulanır.

E tipi antrepo da işleticisi ve de kullanıcısı aynıdır. İzin de hak sahibi olan kişinin depolama alanının antrepo addedildiği ya da depolama yeri olmaz ise de eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmış olduğu özel antrepo tipi olmaktadır.

F tipi antrepo ise gümrük idareleri tarafından işletilen genel antrepolar olmaktadır.

Antrepoya Eşya Koyma

Genel olarak antrepo rejimine tabi olarak tutulan eşyalar, gümrük antrepo sistemine konulmuş oldukları tarihlerde işleticilerce kayıtlara geçirilmektedir. Aynı şekilde gümrük idareleri tarafından da işleticisi olmayan antrepolarda yer alan tüm eşyaların antrepo kayıtları işleticiler tarafından tutulmaktadır.

Aynı zamanda tutulan bu kayıtlar her an gümrüğün denetlemesine de hazır şekilde bulundurulmaktadır. Bu bakımdan söz konusu olan antrepo kayıtlarıyla da 100.madde içeriğinde bulunan antrepo kayıtları ile ilgili usul ve de esaslar da yönetmeliklerle belirlemektedir.

Bu kapsamda Ercan Gümrükleme hem evrak sürecinde hem de operasyon kısmında deneyimli ekibi ile kolay bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmektedir.

Eşyanın Antrepoya Alınma Süreçleri

En başta antrepoya alınan eşyadan gümrük beyanında bulunulması gerekmektedir. Bu kapsamda da verilen beyan antrepo beyannamesi olarak adlandırılır. Antrepo beyannamesi gümrük tarafından tescil edildikten sonra, gümrük idaresi de bu beyanın doğru olup, olmadığını kontrol etmek için muayene eder.

Bu muayene sonucunda, yapılan kontrollerde eşya beyana uygun olursa, eşya antrepoya alınır. Bu süreçte beyanın doğruluğunu destekleyen bilgi ya da belgeler istenir. Ercan Gümrükleme gümrük beyanı konusunda çok daha detaylı bilgiye sahip olduğu için, en uygun hizmetleri sağlamaktadır.

Antrepo Beyannamesi Süreçleri

Antrepo beyannamesi kapsamında olan eşyalar için ödenecek olan gümrük vergileri de teminata bağlanmaktadır. Bu durumda damga vergisi ödenmektedir. Bu süreçten sonra antrepo olarak bu alanda bulunan eşya gümrük tarafından onaylanmış olur. Aynı zamanda kullanıma tabi tutulmaya hazır hale gelmektedir.

Antrepoda yer alan eşyanın buradan çıkarılması da ancak antrepo rejimini sonlandıran, başka yeni bir gümrük tarafından onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasıyla mümkündür. Gümrükçe onaylanan bir başka işlem ya da kullanım ile ilgili Ercan Gümrükleme en uygun hizmetleri sunmaktadır.

Antrepo Eşya Depolaması

Genel olarak bakıldığı zaman antrepo tipine bağlı olarak, gümrük alanında farklı işlemler uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak malların depolama yapılacağı antreponun tipi tercih edilirken, kiralanacak olan antreponun sağlamış olduğu bütün avantajlar da göz önünde olmalıdır.

Kiralanmış olan antrepo tipinde depolanacak olan malların da özelliklere uygun olması gerekmektedir. Depolanan malların yanıcı ya da patlayıcı özelliklere sahip olması halinde de kiralanmış olan antreponun buna karşı korunaklı olması adına özel bir şekilde dizayn edilmesi de çok önemlidir.

Antrepo fiyatlarında seçim yapılırken antrepo tipi bu bağlamda değişkenlik göstermektedir. Ercan Gümrükleme bu süreçte en uygun antrepo tipini ve en uygun fiyatlandırmayı da sağlamaktadır.

Antrepo Eşya Takibi

Ercan Gümrükleme uluslararası gümrük hizmetlerinin yanında antrepo hizmetleri ile ilgili de profesyonel ve deneyimli ekibi ile çok uygun ve başarılı hizmetler sunmaktadır. Antrepo eşya takibi konusunda da hem stok hem de elleçleme, etiketleme ve gümrükleme konusunda hızlı ve eksiksiz hizmetler sunmaktadır.

Bu bağlamda serbest dolaşıma çıkmış eşyalar ya da diğer başka gümrük işlemleri süreçlerinde en doğru hizmeti sağlamaktadır. Genelde gümrük işlemlerine hız katan Ercan gümrükleme, aynı zamanda kaliteli hizmet anlayışı ile de çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda antrepodaki eşyadan gümrük uygulamalarına kadar her işlemi profesyonel bir şekilde tamamlamaktadır.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.