Gümrük yönetmeliğinin 28.maddesine göre Bağlayıcı Tarife Bilgisi; eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, bireyin yazılı veya internet üzerinden talebine bağlı olarak Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari bir karardır. 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi BTB Nedir?

Piyasaya sürülen ürünlerin bilgilerinde yetersiz kaldığı durumlarda üretici ya da tedarikçi firmalardan istenen bilgilerdir. Gümrük kanunun 9. Maddesine göre ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak ve ürünün tarife cetvelindeki yerinin bulunması için istenen şey bağlayıcı tarife bilgisinin tanımıdır. Özel durumlar ve ürün ile ilgili eksik bilgiye dayanan durumlarda istenmektedir. Bağlayıcı tarife bilgisi ticaret bakanlığına yapılacak başvuru ile ithal veya ihraç edilen eşyanın doğru tarife sınıflandırmasına bağlı güvence sağlayan idari bir karardır. 

Bağlayıcı tarife bilgisi gümrük idarelerini, hak sahiplerine karşı, sadece eşyanın tarife pozisyonlarına ve sadece bilginin verildiği tarihten sonraki gümrük işlemlerine konu olacak eşya için bağlar.

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Verilme Amacı

Gümrük işlemlerini daha hızlı bir hale getirmek, işlemleri kolaylaştırmak ve maliyetleri daha aza indirgemek bağlayıcı tarife bilgisinin verilme amaçlarındandır.

 • Dış ticaret rejiminin doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamaktadır.
 • Eşyanın tarife pozisyonu karşısında neden olan ihtilafları en düşük seviyeye indirmektedir.
 • Uluslararası yapılacak ticaretlerde karlılık oluşturmak ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilirliğini sağlamaktadır.
 • Gümrük işlemleri sırasındaki zaman kaybını azaltmak ve gümrük denetimlerini daha etkin hale dönüştürmeyi sağlamaktadır.
 • Eşyanın sınıflandırmasına ilişkin hukuki bilgi sağlamaktadır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu

Bağlayıcı tarife bilgisi için net bir başvuru belgesi bulunmamakla birlikte içerisinde yer alacak olan bilgiler başvuru sürecini hızlandırmaktadır. Başvuru formunda genel olarak bu bilgiler bulunmaktadır:

 • Ürün sahibinin adı ve soyadı
 • Başvuru yapacak kişinin ürün sahibi olmaması durumunda yapan kişiye ilişkin isim soyisim ve adres bilgisi girilmesi.
 • Eşyanın gümrük tarife cetveline göre uygun ayrıntı ve tanım bilgileri içermesi.
 • Eşyanın hak sahibine daha önceden ithal veya ihraç edilmesi durumunda bu işleme dair beyanname ve evrak iletilmesi.
 • Ürüne dair numune, fotoğraf plan ya da belgelerin hazırlanması. Yabancı dilde basılmış olanların yeminle tercüme büroları tarafından onaylı olarak tercümeleri yapılması.
 • Gizli tutulması istenilen maddelere bağlı bilgiler.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuruları Nereye Yapılır?

Bağlayıcı tarife bilgisi başvuru Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılmaktadır. Bağlayıcı tarife bilgisi düzenleme yetkisi bazı gümrük müdürlüklerinde bulunmaktadır. Gümrük laboratuvarı bulunan İstanbul, Uludağ, Ege, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde bulunmaktadır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Kaç Yıl Süre İle Geçerlidir?

Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir. Kullanım süresi dolan belgeler için hak sahibi aynı prosedürleri tekrar izleyerek belgeyi tekrar yenilemesi gerekmektedir. İptal kararı verilen ürün hakkında tekrar başvuru yapılması ve bilgileri yenilemesi gerekmektedir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Talebi oluşturan kişinin yanlış veya eksik bilgiye dayanan durumlarda bağlayıcı tarife bilgisi iptal edilir. İptal kararlarındaki tarihten itibaren hüküm ifade eder. Dünya Gümrük Örgütünün uymakta zorunlu olduğu nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, Bağlayıcı Tarife Bilgisi geçerliliğini yitirir.

Geçerliliği Son Bulan Bağlayıcı Tarife Bilgisi Kullanılabilir Mi?

Gümrük Kanununa göre yanlış veya tam olmayan belge ve bilgi bulunmasının dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren bağlayıcı tarife bilgisinin hak sahibi, bu konudaki bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce söz konusu eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtlar. Bu kanıtlama sonucunda geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanmaya devam edebilmektedir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Yapılamayacak Eşya Hangileridir?

Gümrük Yönetmeliğinin 196. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90 ve 27.16 hariç) (petrol ürünleri), 28,29 uncu fasılları (Kimyasal elementleri ve bileşikleri), ve 32.08(Boya ve Vernikler), 34.03(Yağlama mustahzarları) ve 38.11(mineral yağlar ve diğer yağlar için katkı maddeleri) tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi halinde bağlayıcı tarife bilgisi başvurusu yapılamaz.

Eşyanın bu kapsamda olduğunun sonradan anlaşılması halinde başvuru reddedilir. Üzerlerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite yarayacak bilgileri haiz olmayan eşyaya dair başvurular, ayniyet tespitinin fiziki olarak da mümkün olmaması halinde reddedilebilir.

Başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması ve başvuru sahibince talep edilmesi halinde, mevcut BTB başvurusu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) (Tarife Bilgisi) hükümlerine göre değerlendirilir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Ücretli Midir?

Bağlayıcı tarife bilgisi ücretsizdir. Eşyanın tahlilleri ya da talep edene gönderilmesi sonucunda gümrük idaresince yapılacak olan masraflar talepte bulunan kişi tarafından karşılanmaktadır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvurusundan Ne Kadar Süre İçerisinde Verilir?

Bağlayıcı tarife bilgisinin başvuru sahibine en kısa sürede ulaştırılması gerekmektedir. Yazılı olarak bildirilmesi esastır. Bağlayıcı tarife belgesinin ulaştırılması başvuru sürecinden itibaren üç ay içerisinde iletilmelidir. Bunun dışında oluşabilecek durumlarda ise gecikmenin nedeni muhakkak bildirilmelidir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisinden Kim Yararlanabilir ve Başvuru Formu Nasıl Temin Edilir?

Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi olan kişiler yararlanabilmektedir. Gümrük yönetmeliğinin 1-No’lu ekinde yer alan başvuru formuna uygun form ile gümrük ticaret bölge müdürlüklerine yapılır.

Bağlayıcı tarife bilgisi hakkındaki her şeye Ercan Gümrük Müşavirliği tarafından ulaşabilirsiniz. Doğru adımlar ile doğru süreçlere yönelebilirsiniz. Duyarlı ve disiplinli yönetim anlayışımız ile hedeflerinize ulaşmanızı ve her dönem gelişmenizi sağlamaktayız. 

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.