Çin'e Kiraz İhracatı Başvuruları

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, “Çin'e Kiraz İhracatı Başvuruları” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Türkiye'den Çin'e kiraz ihracatı iş ve işlemlerinin "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" ve bu Protokole göre hazırlanan mevzuat kapsamında yürütüldüğü, ilgili dokümanların Genel Müdürlüğün web sitesinde "Faaliyetlerimiz/Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol/Çin'e Kiraz İhracatı" başlığı altında yayınlandığı bildirildi.

2022 yılı kiraz ihracatına yönelik olarak, ihraç edilecek kirazların yetiştirildiği bahçelerin, paketleme/fumigasyon/soğuk işlem uygulama tesislerinin listesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ivedilikle oluşturularak Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel idaresine gönderileceği ifade edildi. Çin'e ihraç edilecek kirazların kayıtlı bahçede üretilmiş ve kirazların yine kayıtlı Paketleme ve Fumigasyon/Soğuk Uygulama Tesisinde işlemden geçirilmiş olması gerektiği vurgulandı.

Çin'e kiraz ihraç etme talebiyle üretici listesi' ne kayıt olmak isteyen üreticilerin yapacakları başvurularda, bir dosya ile bir kiraz kapama bahçesi (kendi içinde bir veya birden fazla kadastral parselden oluşabilir) için müracaat edilmesi, üreticinin diğer bahçeleri için yeni bir dosya hazırlanması ve ayrıca her bir bahçe için yeni bir numara [Örn: İI Plaka Kodu-Sıra Numarası (Balıkesir'deki ilk bahçe için 10-01)] verilmesi gerektiği belirtildi. Bir bahçeye verilen kayıt numarasının sadece o bahçeye özgül olup sonraki yıllarda o ülke ve diğer ülkeler için değiştirilmeyeceğine dikkat çekildi.

Bakanlıkça 2020 yılda kayıt altına alınan bahçe ve tesis listelerinin Covid-19 Pandemisi nedeniyle Çin tarafınca kabul edilmediği ve bu yüzden 2020 yılında 2019 yılındaki mevcut kayıtlı bahçe ve tesis listeleriyle Çin'e ihracat gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

2022 listeleri oluşturulurken 2019 yılı listelerde yer alan mevcut kayıtlı bahçe ve tesislerin güncellenmesi ve bahçe kayıt numaraları verilirken 2020 yılındaki kayıt numaralarının dikkate alınarak verilmesi gerektiği iletildi.

Buna göre, 2022 yılı için kiraz bahçesi (üreticisi) listesi ve paketleme/fumigasyon/soğuk işlem uygulama tesisi listesi'ne dahil olmak isteyen kiraz bahçesi (üreticisi) ve paketleme/fumigasyon/soğuk uygulama tesisi başvurularının, Uygulama Talimatı'nın Ek-2 ve Ek-4'ünde yer alan bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanan Türkçe ve İngilizce dosyaların en son 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Müdürlüğe iletilerek müracaat edilmesi gerektiği bildirildi.