Dahilde işleme rejimi dış ticaret konusunda en etkili yöntemlerden biri olarak yerini almaktadır. İhraç pazarlarına ve ihraç ürünlerimize geniş bir yelpaze sunan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Dahilde işleme rejimi ihraç ürünlerinin temin edilmesinde ve girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi olmama durumu ile gümrük muafiyeti sağlanarak ithal edilmesidir.

Dahilde İşleme Rejimi ve Belgesi Nedir

Dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını hareketlendirmek, ürün çeşitliliğini arttırmak ve yurt içi alımlar noktasında yetersiz kalınan tüm malzemeleri dâhilde işleme rejimi sayesinde gümrük muafiyetli olarak gerçekleştirmektir.

Bu sistem, ihracata teşvik eder. İhraç edilmesi düşünülen ürünlerin üretimde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemeleri devlete ihracat taahhüdünde bulunarak vergisel yüklerden kurtulma sağlanarak kolaylık elde edilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde işleme izin belgesi Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. İhracat amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve yurtiçi alımlara avantaj ve imkan sunan ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan verilen izin belgesidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesine Ulaşma Süreçleri

Dahilde işleme izini belge alımı için ihtiyacınız olan evraklar aşağıda bulunmaktadır;

 • Noter onaylı ve asıl imza sirküleri
 • Noter onaylı ve asıl ticaret sicil gazetesi
 • Dilekçe
 • İhracatçı birliği üyelik belgesi
 • İhracat ve ithalat listeleri
 • Asıl ve noter onaylı vergi daire yazısı
 • Kapasite raporu
 • İhracat ürünleri ile ilgili hammadde sarfiyat tablosu
 • Elektrik faturası
 • SSK bildirgesi (son 12 aylık dönemlere ait)
 • Noter onaylı taahhütname

Dahilde İşleme İzin Belgesi Avantajları

İhracat yapmak isteyen işletmeler için ihraç edilmesi düşünülen tüm malların üretimi için kullanılacak malzemelerin dahilde işleme izni kapsamında belge sahibi firmanın vergisel yüklerden muaf olması bu rejimin en büyük avantajıdır. İthalatta gözetim önlemlerinden KDV ve harçlardan muaf olmak. İthalata uygunluk ve izin belgesi gibi belgelerin temin edilmesine gerek kalmadan işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar. 

İhracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili gümrük vergisi muafiyetli bir ithalat olması vergi rejim ve harç istisnasını sunar. Ödenmiş vergileri geri alma ve eşdeğer eşya kullanımlarına olanak verilmesinde dahilde işleme izin belgesinin avantajları arasında yerini almaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminde Uygulanabilir Sistemler

Dahilde işleme rejiminde iki türlü sistem bulunmaktadır.

Şartlı Muafiyet Sistemi; belge sahibi firmalar tarafından ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve işletme malzemesinin ithalatı sırasında çıkan vergilerin ithalata bağlanması şartıyla üretim sonunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesinden sonra alınan teminatın iade edilmesidir.

Geri Ödeme Sistemi; belge sahibi firmalar tarafından ihraç edeceği ürünün üretiminde kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı durumunda ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesi işlemidir.

Dahilde işleme tedbirleri bu iki sistemden oluşmaktadır.

Kimler Dahilde İşleme İzin Belgesi Alabilir?

Gümrük kanunun 110 uncu maddesi uyarınca dahilde işleme izni işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilmektedir. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalar bu rejimden faydalanabilir. Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilebilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İndirimli Teminat Uygulamaları

İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;

 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar veya belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari yirmi beş milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1’inin,
 • Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl beş milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile yirmi beş milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5’inin,
 • Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaları dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,
 • Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/ dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalattan doğan verginin %10’unun,
 • İmalatçı ihracatların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2015 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam bir milyon ABD Dolarından tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam beş yüz bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,
 • Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl beş milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için bir milyon ABD Dolarını geçen ihracatların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam bir milyon ABD Dolarından tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam beş yüz bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun, teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir. Ancak, bilge sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta indirimli teminat uygulanmaz. 

Dahilde İşleme Rejimi ve Ercan Gümrükleme Müşavirliği

Dahilde işleme rejimi sizlere pek çok avantaj sunmaktadır. Dahilde işleme izin belgesi alınabilmesi için süreçler zorlayıcı olabilir. Doğru bir şekilde bu belgeye sahip olabilmek ve süreci ilerletebilmek için uzmanlar tarafından yardım alınması gerekmektedir. Ercan Gümrükleme Müşavirliği, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm danışmanlık hizmetleri için yanınızda. Ercan Gümrükleme Müşavirliği ile kolayca iletişime geçebilir, kaliteli bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.