İthalat işlemleri, birçok ürünler farklı prosedürlere sahip olabilmektedir. Bir ürünü yurt dışından Türkiye’ye getirmek istediğinizde tüm gümrükleme prosedürlerine hâkim olmanız gerekir. Gümrükleme prosedürleri, hem ürüne hem de ihracatçı ülkeye göre farklılıklar gösterir. Bunun yanı sıra prosedürler açısından zaman zaman değişiklikler de söz konusudur. Bu prosedürlerin tüm ayrıntılarına hâkim olmanızın yanı sıra aynı zamanda değişiklikleri de takip etmeniz gerekir.

değerli maden ithalatı

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre vergi numarası bulunan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler ithalat yapabilmektedir. Buna karşın bir ürünün ithalatı, gümrükleme işlemleri, izinleri, evrak beyanları, operasyon süreçleri ve benzeri faktörler, oldukça karmaşık olabilmektedir. Değerli maden ithalatı ise oldukça hassas ithal ürünlerin başında gelmektedir.

Değerli maden ithalatı yapabilmeniz için tüm kurallara harfiyen uymanız gerekir. Süreç içerisinde yaşanabilecek en ufak bir hata dahi, firmanız açısından büyük sorunlara yol açabilmektedir. Kıymetli maden ithalat işleminde profesyonel destek almanız neredeyse bir zorunluluktur. Değerli maden ithalatında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuya ilişkin tüm değişiklikleri takip edilmeli ve gerekli izinlerin alınması gerekir. Bunların tamamının takibi ve sonuçlandırılması firmanız açısından oldukça zorlu olabilir.

Ercan Gümrük Müşavirliği değerli maden ithalatı konusunda merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını verecek ve ithalat sürecinde yanınızda olacaktır. Bu sayede dilediğiniz ülkeden, kıymetli madenleri sorunsuz biçimde ülkeye getirebilirsiniz.

Standart Dışı İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin İthalinde Ayar Raporu

Değerli maden ve taşların ithalatında bu ürünlerin ayarlarına ilişkin raporlar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenmektedir. Yasada yapılan değişikliklerle birlikte, standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalatında Gümrük İdaresine ayar raporunun ibraz edilmesi zorunlu kılınmıştır.

Söze edilen ayar raporları ibraz edilmediği sürece, kıymetli madenlerin ithalatı söz konusu olamamaktadır.

İthal Edilen Madenlerde Belirli Rafinelerde Üretilme Şartı

Mevcut düzenlemeye göre yalnızca Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, standart işlenmemiş madenlerin; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde bulunan rafinelerde üretilmiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra üretilen rafinerinin mührünü, ismini ya da amblemini taşıması zorunluluktur.

Yapılan değişikliklerle birlikte, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamının dışında ithal edilecek olan standart işlenmemiş kıymetli madenler de bu zorunluluk kapsamına dahil edilmiştir. 2021 yılında yapılan düzenleme sonrasında, ithal edilen tüm standart işlenmemiş kıymetli madenlerin de bu kapsama alınması kararlaştırılmıştır.

Değerli Madenler Nasıl İthal Edilir?

İthal edilebilecek değerli madenlerle ilgili tüm tanımlar ve düzenlemeler kambiyo mevzuatında yapılmaktadır. Bu mevzuata göre değerli madenlerin Türkiye’ye ithal edilmesi serbesttir. Ancak, standart ve standart dışı işlenmemiş değerli madenlerin ithalatında, ithalat rejimi hükümleri uygulanmamaktadır. Bu ithalatlarda gümrük idarelerine beyan verilmesi esastır.

Standart işlenmemiş değerli madenlerin ithalatı yalnızca, Merkez Bankası’yla birlikte kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak şartıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi olan Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ya da standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde Borsaya teslim etmelidir. Aynı zamanda belirli gümrük rejimleri kodlarında beyan edilen değerli madenler ve kıymetli taşlar ayar evlerinde analize gönderilmeli ve ekspertiz raporu da beyannameye eklenmelidir.

Ham elmas ithalatında, ham elmasın dış ticaretini düzenleyen esaslar çerçevesinde ve Kimberley Süreci Sertifika Sistemi dahilinde yapılmalıdır. Ham elmas gibi değerli taşların ithal edilebilmesi için, ihracat ülkesinde Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun şekilde sertifika ibraz edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde mühürlü özel paketlerle ithal edilmesi gerekir. Aynı zamanda paket sevkiyat sürecinde açılmamalı ve sertifika üzerinde kayıtlı olan bilgilerin doğru olması gerekmektedir.

Değerli Maden İthalatı için Ercan Gümrük Müşavirliği’ne Başvurun

Kambiyo mevzuatına göre, Türkiye’ye gelen yolcular kendilerine ait olan ve değeri 15 bin ABD Dolarını aşmayan ziynet eşyalarını ülke sınırları içerisine sokabilirler. Bununla birlikte bu ziynet eşyaların ticari amaç taşımaması gerekmektedir. Bundan daha fazla değere sahip ziynet eşyaların ülke dışına çıkarılması için ise ülkeye girişte beyan edilmiş olması gerekir. Bu beyan yapılmamışsa Türkiye’de satın alındığının ispatlanması da yeterli olacaktır.

İthalat işlemleri hali hazırda oldukça karmaşık ve zor bir konu iken özellikle değerli maden ithalatı gibi konular çok daha fazla özen istemektedir. Bu sebeple eğer altın, gümüş, külçe bar, elmas gibi kıymetli madenleri ithal etmek istiyorsanız, özenli ve eksiksiz bir çalışma yürütmeniz gerekmektedir.

Değerli maden ithalatında, yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve beyanların yapılması ürünlerin yurt içine sokulmasında önem arz eden konulardır. Bu konularda profesyonel ve bilgi sahibi bir gümrük müşavirliği firmasından hizmet almanız, işinizi büyük oranda kolaylaştıracaktır.

Ercan Gümrük Müşavirliği, gümrükleme, lojistik ve danışmanlık alanında ihtiyacınız olan birçok hizmeti size sağlamaktadır. Ercan Gümrük Müşavirliği sayesinde, değerli maden ithalatı işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Siz de bizimle hemen iletişime geçerek, tüm sorularınıza yanıt bulabilir ve değerli maden ithalatı konusunda iş birliği tekliflerimizi değerlendirebilirsiniz. 

 

Bize Ulaşın