Dijital Baskı Folyo İthalatında Anti Damping Vergisi Alınmayacak
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/18) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/22) ile Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3919.90.80.30.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları” ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Yapılan soruşturma neticesinde ulaşılan tespitlere göre Almanya menşeli “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları” ithalatına yönelik soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.