Teknolojinin dünya genelinde uğradığı değişim, her geçen gün bu alanda birçok farklı hizmet alanının faaliyet göstermesine neden olmuştur. Bu gelişmelerden en fazla etkilenen ise hiç şüphesiz lojistik sektörü olmuştur. Lojistik sektörünün olmazsa olmazı olan entegre lojistik hizmeti, farklı birçok ek hizmette lojistik sürecini bir arada kapsar. Buna bağlı olarak hedeflenen sadece yüklerin taşınması değil, aynı zamanda firmalara dair taşımacılığı konu alan birçok hizmet söz konusudur.

Bu ek hizmetler sayesinde, lojistik işlemlerinde bu sektöre dair müşteri memnuniyet oranı çok fazla artış göstermiştir. Entegre lojistik hizmeti, firmaların müşterilere sadece taşımacılık hizmeti vermesinin yanı sıra, diğer yandan lojistik sürecinin profesyonel ve çok etkin bir şekilde yönetilmesine fırsat tanır.

Entegre lojistik, firmaları çok iyi bir şekilde analiz ederek bu firmaların istek ve ihtiyaçlarını belirler. Bu istek ve ihtiyaçları en doğru şekilde yerine getirmek için entegre lojistik hizmeti olmazsa olmazdır. Kısaca özetlemek gerekirse; entegre lojistik faaliyetlerinin işletmelerin ihtiyaçlarını belirledikten sonra, bu ihtiyaçları karşılayacak profesyonel bir entegre lojistik yönetimi olarak karşınıza çıkar. Entegre lojistik firmalarının, çok daha verimli bir çalışma deneyimi ortaya koyabilmesi için ellerinde bulunan bütün kaynakların tam anlamıyla kullanılması gerekir. Bu söz konusu kaynaklar ise; sermaye, hammadde, insan gücü ve teknolojidir. Bu kaynakları eksiksiz bir şekilde kullanılabilmesi sağlanır. Entegre lojistik hizmetleri, tam olarak lojistik hizmeti almak isteyen işletmelerin müşteri memnuniyetini kazanmak ve bu firmaların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermeyi hedefleyen bir çalışma prensibine sahiptir. Entegre lojistik hizmetinin ana hedefi her zaman müşteri memnuniyetini kazanmaktır. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan ve her geçen gün gelişen işletmeler, günden güne daha profesyonel çözümlerle süre daha iyi şekilde yönetmeye başlamıştır.

Günümüze bakıldığında hizmet almak isteyen müşteriler, yalnızca hizmet ya da ürün almaya alışmış durumdadır. Bu durum onlar için artık son derece normal kabul edildiğinden, ürün ve hizmetinin yanı sıra farklı hizmetler sunulması hem işletmelerin kendini özel hissetmesini sağlar, hem de sürecin daha iyi bir şekilde yönetilmesine fırsat sunar. Bu bağlamda ise entegre lojistik hizmetinin ortaya çıkmaya başladığı söylenebilir. Lojistik sektöründe birçok farklı hizmet anlayışını benimseyen ve bu alanda çeşitli hizmetlerle ön plana çıkmayı hedefleyen birçok rakip firma vardır. Bu firmalardan çok ayrı ve farklı olduğunuzu ispat etmek için sıradan lojistik hizmetlerinin yanı sıra, müşteriler için her bakımdan çok daha fazlasını sunmak gerekir. Entegre lojistik hizmetleri, lojistik faaliyetlerinin daha verimli ve aynı zamanda müşteriyi tatmin edecek şekilde yürütülmesini sağlar.

Günümüzde lojistik şirketlerinin yaptığı en önemli hata, yalnızca fiyat konusunda ortaya çıkan rekabete katılarak, bu sayede rakiplerinden her bir adım öne geçmeye çalışmaktır. Ancak hizmete çok fazla önem veren müşteriler için, fiyat rekabeti her zaman yetersiz bir noktada yer aldığından memnuniyet söz konusu olamaz. Çünkü bu müşteriler, fiyat rekabetinin her firmanın yapabilir olduğuna, ancak ek hizmet ile müşteriyi memnun etmeye odaklanmanın çok daha önemli bir yere sahip olduğunu çok iyi bilir. Buna bağlı olarak ek hizmet sunan işletmeler, ne istediğini çok iyi bir şekilde bilen müşteriler karşısında her zaman bir adım öndedir. Bu yüzden firmalar ana faaliyet alanlarından çok fazla uzaklaşmadan, müşterilerine ana faaliyetlerini destekler şekilde ek hizmetler sunarak onları bu konuda memnun edebilir. Söz konusu ek hizmetler, entegre lojistik sürecine hakim olarak çalışmalarını sürdüren işletmeleri başarıya götüren önemli bir adım haline gelir.

Entegre Lojistik Hizmetleri Kaça Ayrılır?

Entegre lojistik hizmetleri, kendi içerisinde 7 grup altında değerlendirilir. Bunlar ise; depolama, gümrük danışmanlığı, ulaşım yönetimi, depo yönetimi, anlık konum takibi, envanter yönetimi ve tersine lojistik hizmetleri olarak sayılabilir.

Bu hizmetlerin her birinin ayrı ayrı sıralanması gerektiğinde şu şekildedir:

Depolama

Depolama, lojistik süreçlerinde hiç şüphesiz olmazsa olmaz ve çok önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda lojistiğin bir alt dalı olarak da bilinen depolama faaliyetleri, lojistik hizmeti alan işletmeler için çok dikkat gerektiren bir hizmet alanıdır. Entegre lojistik faaliyetleri sıralandığında ilk sırada depolama yönetimine yer verilmesinin sebebi, bu hizmetin lojistiğin ana damarlarından biri olmasından kaynaklıdır. Depolama; firmaya ait olan mal, ürün, hammadde, envanter ve çeşitli bilgilerin en güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlar. Yani buna bağlı olarak depolama, bütün depo faaliyetlerinin yönetilmesini sağlar. Depolarda yükler bu sayede güvenli ve her zaman için sorunsuz bir şekilde muhafaza edilebilir.

Depolama entegre hizmeti, firmaların mallarını depolamak istediği yerlerin pazar araştırmasının detaylı olarak yapıldığı ve sonrasında depolama yapılacak yerlerin bir listesi çıkarılarak aralarından eleme sonrası bir depoya karar verilmesidir. Pazar araştırmasının yapılması, en uygun depolama hizmetine sahip olmak açısından gereklidir. Ayrıca sadece depolanacak alanın bulunması bu konuda yeterli değildir. Aynı zamanda depolama sırasında yapılması gereken planlamalar, depo yönetimi gibi entegrasyon hizmetlerinin yapılması gerekir. Yüklerin depoya transfer edilmesi sırasında, deponun düzenlenmesi sırasında bütün bu süreci yöneten entegre faaliyet sayesinde firmaların depolama ücreti oldukça düşer.

Gümrük Danışmanlığı

Entegre lojistik faaliyetler içerisinde çok önemli bir yeri olan gümrük danışmanlığı da bu anlamda olmazsa olmazdır. Gümrük danışmanlığı söz konusu olduğunda, sadece gümrük işlerinin halledilmesi ve yükün ülkeden dışarı çıkarılması olarak düşünülmemelidir. Gümrük danışmanlığı; yüklerin varış noktası olan ülkelerde gümrük işlemlerinin başarılı bir şekilde halledilmesini kapsar. Bu anlamda gümrük danışmanlığı, tüm gümrük hizmetleri ile alakalı olarak mevzuata hakim bir şekilde gümrük süreçlerini yönetmek anlamına gelir. Ayrıca bütün ülkelerde bulunan gümrük mevzuatına ve gümrük süreçlerine hakim olması, yüklerin gümrük sürecinde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadan transfer edilmesini sağlar. Bu konuda karşılaşılması muhtemel olan sorunlar, çok büyük istenmeyen zararlara girmeye neden olabilir. Bu nedenle lojistik sürecinde gümrük danışmanlığı alarak profesyonel olarak bu sürecin yönetilmesini sağlamak gerekir. Aynı zamanda gümrük danışmanlığı bütün gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanarak gümrüklere sunulmasını da kapsayan bir süreçtir.

Ulaşım Yönetimi

Şirket içerisinde bulunan tüm eşyaların transfer edilebilmesi, ulaşım yönetimi sayesinde organize edilebilir. Sipariş girişi ve sipariş çıkışı tamamen ulaşım yönetiminin kontrolü altında gerçekleşebilir. Tedarik zincirinde bulunan tüm birimler arasında bulunan etkili iletişim ulaşım yönetimi sayesinde gerçekleştirilebilir.

Depo Yönetimi

Entegre lojistik sürecinin çok önemli bir parçası olarak kabul edilen depo yönetimi, yüklerin depolama sürecinde yapılması hedeflenen uzun ya da kısa vadeli tüm işlemlerin planlamasını yapmak demektir. Depo yönetimi, depoda bulunan tüm eşyaların depoda bulunduğu sürenin ve diğer detayların planlamasını sağlar. Planlaması yapılan bu ürünler arasında hammadde varsa, bu söz konusu hammaddelerin hazırlanması gibi gerekli tüm süreci yönetir. Aynı zamanda depo ile firma arasında iletişimde bu yöntem sayesinde gerçekleştirilir. Firma çalışanlarının depo hakkında bilgisi olması için, sürekli olarak iletişim sağlamak gibi gerekli olan birçok iş depo yönetimi ile gerçekleştirilir.

Envanter Yönetimi

Envanter yönetimi, lojistik faaliyetleri söz konusu olduğunda önemli kabul edilir. Firmanın üretim yapılmasını sağlayan birimlerinden perakende satış yapan birime, satış biriminden depolama yapan birime kadar uzanan bir envanter sürecini ve şirketin envanterlerinin sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlar. Firmanın bu anlamda hammaddesinin ne kadar idare edebileceğini ve üretimin sürekliliği gibi noktalara dikkat etme konusunda firmaya gerekli bilgiler verir. Yani genel hatlarıyla firmanın üretimini ve satışa yönelik sürekli olarak devam edebilmesi hedeflenir. Envanter yönetimi, doğru bir şekilde yapılan işletmelerin günden güne büyümesi kaçınılmazdır. Ancak bu yönetimi en doğru şartlar altında yapmayan firmalarda stok sorunları ve hammadde sorunları ile karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır.

Anlık Konum Takibi

Anlık konum takibi yapmak, yüklerin lojistik sürecinde takip edilmesi olarak anlaşılmaması gerekir. Firmanın sektörde söz konusu olan konumu ve tedarik zincirindeki konumunu sürekli olarak kontrol etmektedir. Bununla birlikte personellerin çok daha verimli çalışabilmesi için bazı araştırmalar yaptıktan sonra firmaya sunulur.

Tersine Lojistik Hizmetleri

Tersine lojistik hizmetlerin, iade gelen ürünlerin araştırılması çok önemli bir nokta olarak kabul edilir. İade edilen ürünlerin araştırıldıktan sonra, ilerleyen zamanlarda bu konularda kendilerini geliştirerek hataları tekrar yapmamaları sağlanır.

Envanter Yönetimi Ercan Gümrükleme Kalitesinde

Söz konusu lojistik olduğunda, verilen tüm hizmet detaylarının tek tek incelenmesi ve prosedüre uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde mal ve eşya taşımacılığı sırasında istenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalmak ve ek masraflar ödemek zorunda kalmak kaçınılmaz olabilir. Bu noktada her türlü envanter yönetimine dair detayları sizin adınıza takip eden, bu konuda uzman bir firma ile işbirliği içerisinde çalışmak her bakımdan avantajlı bir deneyim yaşamanızı sağlar. Ercan Gümrükleme konuda her zaman üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile beklentileri karşılayan oldukça nitelikli bir firmadır.

Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ile yüklerin güvenliğini sağlayan firmamız için öncelikli olan daima müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Buna bağlı olarak her türlü ihtiyaç ve isteğinizi analiz ederek, buna bağlı bir hizmet geliştiren Ercan Gümrükleme sayesinde kaliteyi ve güvenilir taşımacılığı tek tıkla yaşayabilirsiniz. Sizde Ercan Gümrükleme farkını bizzat yaşamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.