Gümrük malları yurtdışından gelen ürünleri kapsamaktadır. İthalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren firmalar yurtdışından ürün satın alarak ülke içerisinde satışını yapmaktadır. Bu satış işlemlerinden önce gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Eşyanın antrepoda kalacağı süre de bunlardan biridir. Firmalar ürünlerin giriş kaydını yaptırdıktan sonra bir süre saklamaktadır.

Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süre Ne Kadardır

Ürünler gümrükçe onaylanmış bir işlem kaydının ardından depoya taşınmaktadır. Tahliye edilen her bir ürün için antrepo saklanma süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Depolama alanında hizmet veren Ercan Gümrükleme zamanın en güvenli ve kaliteli hizmet veren adreslerinden biridir. Gümrük malları olarak antrepoda bulunan eşyanın kalması süresi de sınırsız olarak ayarlanmıştır.

Tüm ürünler tercih edilen depo alanında korunaklı biçimde saklanmaktadır. Herhangi bir sorun teşkil etmeyen bu depolama alanlarında pazar alanına çıkış süresine kadar mallar gözetim altında tutulmaktadır. Antrepo rejimi altında kalış süresi de değişmektedir. Firmalar istedikleri zaman mallarını bu alan içerisinden çıkartarak çıkış işlemlerini başlatmaktadır.

Gümrük Gözetiminde Olan Malların Ülkeye Girişi

Gümrük malları son zamanların en çok ve en hızlı faaliyet gösteren ticari aktivitelerinden biridir. Yurtdışından gelen her bir mal ülke içerisinde gerekli izinleri alarak satışa çıkmaktadır. Ülkeye giriş için gümrük gözetimi içerisinde bulunan malların kontrol süreçleri tamamlanmaktadır. Yasaklı ya da kullanılmış olmayan mallar ülkeye sokulmaktadır.

Aynı şekilde malların kullanım tayin edilmesine ilişkin hukuki yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekmektedir. Antrepo rejimi altında kalış süresi tamamen mallara ve bu saklama işlemini yapan firmalara bağlı değişmektedir. Eşya gümrük alanında çok fazla firma hizmet oluşturmaktadır. Ercan Gümrükleme olarak antrepo gibi saklama alanları sunmaktayız. Firmamız tarafından antrepo altında kalış süresi sınırsızdır.

Malların depoya giriş tarihinden itibaren saklanması sınırsız olacak şekilde belirlenmiştir. Onaylamış başka bir işlem ile beraber mallar ülke içerisinde girmektedir. Aynı şekilde malların korunması ve güven içerisinde saklanması da Ercan Gümrükleme hizmetleri içerisindedir. Mal kabul ve tahliye işlemlerinin hemen ardından özel antrepo faaliyetleri başlamaktadır.

Mal Tahliye İşlemleri ve Gemi Boşaltma Faaliyetleri

Mal tahliye işlemleri geminin boşaltılması ve konteynırlara ürünlerin alınması şeklinde ilerlemektedir. Tüm mallar için gümrük faaliyetleri aksamadan devam etmektedir. Gemi boşaltma faaliyetleri oldukça dikkatli yapılması gereken işlemler arasına girmektedir. Bunun için gemi kaptanının kontrolü altında mallar limana indirilmektedir.

Gümrük Kanununun 177 nci maddesi kapsamında antrepo içerisine yerleştirilen ürünlerin saklama süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu şekilde firmalar istedikleri süre boyunca mallarını antrepo gibi güvenli alanlarda saklayabilmektedir.

Tahliye İşlemlerinden Sonra Antrepo Faaliyetlerinden Yararlanma

Malların tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ercan Gümrükleme üzerinde antrepo süreci başlamaktadır. Tüm gümrük malları bu alanlara taşınarak pazar alanına çıkış süresi kadar bekletilmektedir. Aynı zamanda yurtdışından alınan mallar gümrük izinlerinin hemen akabinde bu alanda güvenle taşınmaktadır.

Antrepo hizmetleri Ercan Gümrükleme tarafından devam etmektedir. Bu nedenle firmalar korunaklı mal saklama ve depolama alanları için antrepo çalışmalarını tercih etmektedir. Kalış süresi sınırsız olan bu antrepolar ürünleri güven içerisinde saklamaktadır.

Farklı Boyutlarda Hazırlanan Antrepo Alan Kullanımı

Farklı boyutlarda hazırlanan antrepolar için malların miktarı ve boyutları da büyük önem teşkil etmektedir. Her bir gümrük malı ilk olarak bu alanlarda muhafaza edilmektedir. Aynı şekilde mal kabul işlemlerinin hemen ardından antrepo taşımacılığı başlamaktadır.

Ticari alanda hizmet yürüten firmaların tamamı yurtdışından getirdikleri ürünleri bu şekilde saklamaktadır. Bunun yanında malların zarar görmeden taşınması, korunması ve saklanması için büyük konteynırlar hazırlanmaktadır. Antrepo içerisinde yer alan her mal gümrük kontrollerini geçmiş ve izinleri alınması olması gerekir.

Malların Güven İçerisinde Saklanmasını Sağlayan Antrepo Faaliyetleri

Malların güven içerisinde saklanması için antrepo faaliyetleri en güvenilir çözümdür. Gemi üzerinden taşınan malların tahliye edilme süreci de Ercan Gümrükleme tarafından gerçekleşmektedir. Mallar taşımacılık faaliyetleri oluşturan firmamız tarafından boşaltılmaktadır. Ardından antrepo içerisine yerleştirilerek güven içerisinde saklanmaktadır.

Yeni nesil taşımacılık faaliyetleri içerisinde en gelişmiş sistemlerden biri antrepodur. Hükümler gereğince antrepo içerisinde beklenen ürünlerin tüm izinleri almış olması gerekmektedir. Bu şekilde bekleme süresi de sınırsız olarak belirlenmektedir.

Depolama Alanında Korunaklı Yer Sunan Ercan Gümrükleme

Depolama alanlarının korunaklı olması malların güven içerisinde saklanmasına da yardımcıdır. Bu nedenle Ercan Gümrükleme son zamanların en kaliteli ve gelişmiş antrepo faaliyetlerini yürütmektedir. Çok fazla firmanın tercihi olan bu depolama alanlarında mallar güneşten ve ısıdan korunmaktadır.

Herhangi bir ezilme ya da kırılma meydana gelmeden mallar güvenli alanlara taşınmaktadır. Antrepo içerisinde süresiz kalma avantajı bulunmaktadır. Üstelik her türlü mal için bu hizmetler devam etmektedir. Ürünlerin her biri izinlerini almış ve gümrük vergileri ödenmiş mallardır.

Antrepo İçerisinde Malların Kalış Süre Kısıtlaması Var Mıdır?

Antrepo içerisinde mallar sınırsız ve süresiz şekilde saklanmaktadır. Herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Antrepo hizmetleri oldukça kapsayıcıdır. Ürünlerin tamamı herhangi bir zarar görmeden bu bölgelere taşınmaktadır. Ardından saklama işlemleri başlatılmaktadır.

Firmalar anlaşma sürelerine bağlı olarak antrepo içerisinde mallarını korunmaktadır. Fakat Ercan Gümrükleme sınırsız ve süresi şekilde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmadan malları saklamaktadır. Verilen beyannameler gereğince antrepo süre kısıtlaması olmadan malları içerisinde tutmaktadır.

Gümrük Mallarının Ülke İçerisine Giriş İşlemleri

Gümrük malları yurtdışından uçakla ya da gemi ile gelen malların kontrol süreçleri ile izne tabii tutulmaktadır. Kontrol işlemlerinin tamamlanması ve izinlerin alınması dahilinde antrepo içerisinde mallar taşınmaktadır. Aynı şekilde eşyanın kalacağı süre de gümrük malları gereğince sınırsız olarak belirlenmiştir.

Yasalara uygun hareket eden firma Ercan Gümrükleme tüm izinleri alınmış malları herhangi bir süre kısıtlaması olmadan antrepoya taşımaktadır. Böylelikle firmalar istedikleri an mallarını antrepo içerisinde çıkartma şansına sahiptir.

Güvenli Mal Taşıma ve Depolama Hizmetleri İçin Ercan Gümrükleme

Güvenli mal taşıma ve depolama alanlarında Ercan Gümrükleme en başarılı adreslerden biridir. Söz konusu olan malların tamamı için gümrük izinlerinin alınması şartı koyulmaktadır. Gümrük malları ülke içerisinde satılması ve giriş yapılması yasaklı olmayan eşyalardan oluşmalıdır. Bu sayede depolama alanlarına daha rahat ve sistematik bir şekilde gönderim sağlanmaktadır.

Ercan Gümrükleme zamanın en başarılı firmalarından biridir. Profesyonel hizmet veren firmamız antrepo alanında herhangi bir süre kısıtlamasının olmadığı depolama alanları sunmaktadır. Bu alanlarda mallar korunmaktadır.

Antrepo Faaliyetleri Hangi Ürün Hizmetleri İçerisine Girmektedir?

Antrepo faaliyetleri içerisinde yurtdışından gelen tüm ürünler bulunmaktadır. Ürünlerin gümrük ve mal kabul beyannamelerinin tamamlanmasının hemen ardından bu güvenli depolama alanlarına taşıması başlamaktadır. Ercan Gümrükleme taşımacılık, tahliye ve depolama alanlarında tüm hizmetleri sunmaktadır.

Üstelik bu hizmetler kapsamında ülke içerisinde mallar daha rahat giriş yapılmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında ülkeye giriş izni bulunan eşyaların tümü antrepo alanlarına taşınmaktadır. Her bir mal kontrol işlemlerinin ardından antrepoya taşınır.

Gümrük malları ve gümrük ticareti yapan firmaların tümü için antrepo faaliyetleri de oldukça önemlidir. Bu faaliyetler kapsamında ülkeye giriş onayı alınan mallar bu geniş depolama alanlarına yüklenmektedir. Antrepo süresiz kalış avantajları sunan en gelişmiş depolama hizmetlerinden biridir. Böylelikle firmalar Ercan Gümrükleme içerisinde yer alan bu antrepo faaliyetlerinden kaliteli şekilde yararlanmaktadır.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.