Gıda ithalatı, birçok farklı ürünü kapsamına alan bir alandır. Kahve, krema, envaı çeşit içecek, takviye grupları, yiyecekler ve benzeri binlerce ürün bu ithalat türünde ele alınmaktadır. Eğer gıda ithalatı yapmak istiyorsanız, öncelikle Gıda İthalat Yönetmeliği’ne hakim olmanız gerekir. Bu yönetmelikte istenen her şey harfiyen yerine getirilmelidir. Yönetmelik gereği ürünler yurt dışında hazırlanmadan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bilgilendirilmeli, tüm evraklar eksiksiz ve doğru biçimde teslim edilmelidir.

Gıda İthalatı

İthalat işlemlerinin bir alt dalı olan gıda ithalatı için, özel bazı işlemler gerekmektedir. Bundan önce ise genel ithalat prosedürlerine hakim olmanız ve bunları karşılamanız gerekir.

Genel İthalat Prosedürleri Nelerdir?

Gıda ithalatı işlemlerine başlamadan önce, öncelikle ithal edilecek olan ürünler ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir. Sonrasında bu işlemi gerçekleştirecek olan Türkiye’de mukim ve vergi numarası olan tüzel ya da gerçek kişi gerekmektedir. Gerçek kişilerde vergi numarası yerine T.C. kimlik numarası yeterli olmaktadır. İlk defa ithalat işlemleri yapılacaksa, gümrük idaresine kayıt olunması gerekir.

Gümrük idaresine kayıt yaptırabilmeniz için; imza sirküleri, faaliyet belgesi, vergi mükellefiyet yazısı, ticaret sicil gazetesi ve yetkililerin kimlik suretleri gerekmektedir. Eğer işlemler temsil yoluyla yapılacaksa vekâletnamede istenen belgeler arasında yer almaktadır.

Gıda İthalatı Prosedürleri Nelerdir?

Tüzel kişiler ya da gerçek kişiler genel ithalat prosedürlerini karşıladıktan sonra gıda ithalatı için bir takım farklı aşamalardan da geçmelidir. Bu aşamaların her biri oldukça önemlidir. Yaşanacak küçük aksaklıklar dahi büyük zaman kayıplarına ve maliyet kayıplarına yol açabilir. Bu sebeple gıda ithalatı konusunda uzman  bir firmadan danışmanlık almanız, olası sorunların önüne geçecektir.

Gıda ithalatı yapacak firmalar ve gerçek kişiler, tedarik firmalardan şu belgeleri tedarik etmelidir;

  • İçerik Sertifikası
  • Sağlık Sertifikası
  • Proforma Fatura
  • Etiket Örneği

Bu belgeler tedarik edildikten sonra, tüm evraklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na sunularak, ithal izni için başvuru yapılır. İthal iznin alınmasının ardından gıda ve içecek ithalatı işlemlerine başlanabilir.

Gıda İthalatında Önemli Bazı Noktalar

Gıda ithalatı gerçekleştirmeniz için tüm evraklarınızın ve bilgilerinizin doğru ve sorunsuz olması gerekir. Bu evraklarla birlikte ön bildirimde bulunarak ithalat ön izni alabilir. Bu iznin ardından prosedürlere başlamak her zaman daha sağlıklıdır.

Gıda ithalatında önemli noktalardan biri, ürünün içeriğinin kontörlünü sağlamaktadır. Bir diğer nokta ise ürün etiketli olarak ithal ediliyorsa, etiket kontrolünü sağlanmalıdır. İthal edilen ürünler firmaların sorumluluğu altındadır. Bu sebeple tüm detaylar ayrıntılı biçimde kontrol edilmelidir. Bunların yanı sıra sağlık sertifika kontrolünün de sağlanması gerekir.

Gıda ürünleri gelmeye başladıktan sonra onay verilen evraklar doğrultusunda sevkiyat bildirimi yapılmalı ve gümrükte numune alım işlemleri tamamlanmalıdır. Bunun yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan TPS numarası çıkana kadar dosya sürecinin takip edilmesi gerekir.

Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi İthalat İzni

Gıda ürünlerinin ithal edilebilmesi için bir takım izinlerin tamamlanması gerekir. Eğer ithal edeceğiniz üründe yüzde elliden fazla kompozit ya da hayvansal içerikli ürün varsa kontrol belgesinin alınması gerekir.

İthal edilecek gıda ürünü bitkisel kökenli ya da içeriğinde yüzde elliden az hayvansal kökenli bileşen varsa, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden ön bildirim onayının alınması gerekmektedir.

Çikolata, şekerlemeler, dondurulmuş ürünler, kurutulmuş ürünler, unlu mamuller, meyve ve sebzeler, bakliyatlar, baharatlar, bitkisel yağlar, çorbalar ve tahıl ürünleri bu ön bildirim izni alınması gereken gıdalardan bazılarıdır.

Ön bildirim işlemi, ürün bildirimi ve sevkiyat bildirimi olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. Ön bildirim işlemlerinde öncelikle ithalatçı, ihracatçı ve imalatçı firma bilgilerinin GGBS’ye kayıt edilmesi gerekir. Bu bildirimde aynı ürünlerin; farklı ambalaj boyları, aromalar ve benzeri kriterler için ayrı ayrı başvuru yapılır. Gıda ürünlerinin ön izninin alınabilmesi için sisteme Türkçe etiketi ve bileşen listesinin yüklenmesi gerekir. Bu etiketin, Türk Gıda Kodeksi, Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği gibi tüm alanlar mevzuata uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Başvuru sırasında özellikle bu nokta, uzmanlık gerektirir. Hatalı başvuru sebebiyle, ürünler gümrükte takılabilir. Ön bildirim alınmış ürünler için ise gümrüğe geldiğinde aynı sistem üzerinden sevkiyat bildirimi başvuruları yapılmalıdır. Bu aşamada Sağlık Sertifikasının ibraz edilmesi gerekir. Bu işlemin ardından ise numuneler alınarak, sonuçların uygun çıkması durumunda TPS numarası oluşturulur.

Tüm bu süreçlere hakim olmak firmalar açısından oldukça zordur. Süreçte yaşanacak en ufak aksaklık, ürünlerin gümrükte beklenmesine hatta reddedilmesine yol açabilir. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için uzman bir firmadan danışmanlık almanız faydalı olacaktır. Ercan Gümrükleme, gıda ithalatı konusunda uzman kadrosuyla her zaman yanınızda olacaktır. Siz de hemen bizimle iletişime geçerek, gerekli detayları öğrenebilirsiniz.

Bize Ulaşın