Gözetim belgesi, bir malın ithalatının üretici firmalara zarar verecek ya da tehdit yaratacak miktar ya da şartlar dahilinde artması durumunda, söz konusu ithalatın Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’Gözetim Belgesi’’ kapsamında izlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Gözetim Belgesi Nedir, Nasıl Alınır

Gözetim Belgesi Nasıl Alınır?

Gözetim Belgesinde mevcut bulunan her bir farklı ürün, ayrı tebliğler kapsamında bulunur. Bu tebliğ kapsamında yer alan bilgiler göz önüne alınarak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunulur.

Ancak Gözetim belgesine tabi olan tüm ürünlere izin verilmemektedir. Gözetim belgesi kapsamında bulunan herhangi bir ürünün ithalatına başlamadan önce, ilgili mercilerle görüşmek gerekir. Aksi halde ürünün ya da malın ithalatını gerçekleştirmek sıkıntıya yol açabilir.

Gözetim uygulamasında, ithalattan dolayı meydana gelebilecek vergi kayıplarının önlenmesi ve bahsi geçen eşyanın ithalatı üzerinden vergisinin hesaplanması kıymetle ilgili, malın birim başına asgari bir fiyat belirlenmesidir. Belirlenen bu eşya sadece Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenir ve Gözetim Belgesi ile birlikte ithal edilir. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinden ilgili gümrük idaresi tarafından aranır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuru yapmak isteyenler, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) web sitesinden (www.ticaret.gov.tr) bulunan ‘’E-işlemler’’ sekmesine tıklayarak, elektronik imza sayesinde yapılır.

Başvuru Formunun elektronik şekilde doldurulduktan sonra, istenen belge ve formlar eksiksiz bir şekilde sisteme yükledikten sonra, yetkili kullanıcının bizzat elektronik imza ile imzalaması ile başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Gözetim Belgesi İçin Gerekli Evraklar

  • Firma Tanımlama Formu
  • Yetkilendirme Dilekçesi
  • Taahhütname
  • İmza Sirküleri (İlk Müracaatlarda Noter Onaylı)
  • Proforma Fatura veya Fatura Nüshaları
  • Vergi Levhası
  • Kapasite Raporu ya da Üretici Bilgi Formu ( Üretici Bilgi Formu, Üreticinin ülkesinde bulunan Sanayi Ticaret odasından ve T.C konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekir)

Tüm bu istenen belgelerle birlikte, başvuruya ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru yapan kişiden talep edilebilir. Ayrıca, sunulan belge ve bilgilerden herhangi bir eksiklik ya da tutarsız bilgi tespit edilirse, ek belge ve bilgi istenecektir.

Gözetim belgesi, elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda bulunan e-posta adresine bildirim gönderilir. Bu bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından size verilen 23 haneli belge numarası ve belge tarihi yer alır. Ayrıca yer alan bu bilgiler, yükümlü kimse tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ‘’ Belge Tarihi’’ ve ‘’ Belge Referans No’’ alanlarında beyan edilmiştir. Bu anlamda başvuru sahibine ayrıyeten yazılı bir bildirimde bulunmaya gerek duyulmaz. Gözetim belgesinin geçerlilik süresi ise sadece altı ay olarak kabul edilmiştir.

Gözetim belgesi başvurusunda ve inceleme esnasında verilen bilgi ya da belgelerde, başvuru sahibinin gerçek olmayan bilgiler sunduğu ya da bu belgelerde herhangi bir tutarsızlık ve eksiklik tespit edilmesi halinde, söz konusu eksiklik ve yanlış bilgi düzeltilene kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Özetle Gözetim Belgesi, gönderilmiş olan her farklı malın ithalatçının talep ettiği siparişine uygun olup olmadığını analiz eden ve araştıran, gözetim şirketi tarafından hazırlanmış resmi bir belgedir. Ticarette söz konusu olan malın alıcıya tesliminin öngörülen kalite, miktar, ambalaj, yükleme, taşıma, etiket, teslim zamanı gibi belirli şartların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğinin ‘’Gözetim Şirketi’’ aracılığı ile satıcı ve alıcı firma tarafından tespit ettirilmesidir.  Bu belgeye ise Gözetim Belgesi denmektedir.

Gözetim Belgesi Ercan Gümrükleme Güvencesiyle

Gözetim belgesi düzenlemek için profesyonel bir gümrükleme firmasına yönelmek de fayda vardır. Ercan Gümrükleme, bu anlamda uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesiyle gözetim belgesi danışmanlığı ve lojistiğe dair her konuda gerekli desteği size sunan bir firmadır.

Firma olarak karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı gibi tüm alanlarda sizlere kalite hizmet sunarken, mal ve eşyalarınızın transferini sorunsuz gerçekleştirmenizi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İthalat ve ihracat yaparak işlerini dış ticaret bazında yürüten kişiler için, tüm işlemlerin hızlı ve doğru şekilde ilerlemesi çok önemlidir. Lojistik ve gümrükleme işlemleri sırasında yapılan en ufak hatalar bile firmaları büyük kayba sürükleyebilir. Bu sebeple riskleri ve hata olasılığını en az seviyeye indirgemek için profesyonel bir yardım almanız gerekir.

Ercan Gümrükleme ithalat ve ihracat konusunda deneyimli ve uzman ekibiyle tüm işlerinizin güvenle ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Dünya çapında çok geniş bir iş ağına sahip Ercan Gümrükleme, her anlamda avantaj yakalamayı sağlayacaktır.

İletişim Formu
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için biz buradayız. Hemen bize ulaşmak için formu doldurup gönder butonuna tıklayın.