Gübre, gıda üretimi açısından son derece değerli bir katkı malzemesidir. Tarımda her yıl milyonlarca ton gübre kullanılmaktadır. Gübrenin ise farklı formları ve farklı malzemeleri vardır. Bu malzemelerin her biri toprağın ihtiyacı olan besinleri sağlamaktadır. Bu sayede gıda üretimi devam edebilmektedir. Gübresiz yapılan tarım anlayışında, yeterince ürün alınamamaktadır. Bu sebeple çiftçiler, her yıl gübre kullanımına ihtiyaç duyarlar.

Gübre İthalatı

Gübre açısından önemli konulardan biri de, ihtiyaç duyulan ürünlerin bulunabilirliğidir. Bu sebeple yurt dışından her yıl gübre ithalatı gerçekleştirilmektedir. Azot, fosfor ve potasyum başta olmak üzere kimyasal gübreler farklı ülkelerden Türkiye’ye getirilerek pazara sunulmaktadır.

Gübre ithalatında ise belirli kurallar vardır. Eğer gübre ithalatı gerçekleştirmek istiyorsanız, ilgili prosedürlere ve sürece hâkim olmanız gerekir. Eksik evrak ve hatalı başvurular nedeniyle firmalar gübre ithalatı konusunda aksaklıklar yaşamakta ve bu durum maddi zararlara yol açabilmektedir. Siz de hızlı bir biçimde gübre ithalatı gerçekleştirebilmek için Ercan Gümrükleme ile iletişime geçebilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Gübre İthalatı Nasıl Yapılır?

Gübre ithalatı gerçekleştirmek için gerekli bazı özel izinler bulunmaktadır. Bu izinler ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Müdürlük; organik, mineral ve mikrobiyal bazlı gübrelerin ithalatı konusunda yetkili merciidir. Bir gübre ilk kez ithal edilecekse ilgili gümrük kuralları bilinmelidir. Bu kurallar doğrultusunda ithalat izni alınması gerekir. İthal edilecek olan her bir gübre ürünü için, kayıt belgelerinin alınması gerekir. Bu kayıt belgelerinin piyasaya sürülmeden önce alınması gerekmektedir.

İthalat izni için gerekli belgeler şu şekildedir;

  • İlgili yönetmeliğe ekli olarak İthalat İzin Başvuru Formu,
  • Resmi fatura,
  • Üretim sürecinin onaylı kopyası,
  • Ağır metal değerlerini içeren analiz raporu ya da şirket tarafından onaylanmış olan ağır metal değerlerini içeren analiz sertifikasının kopyası,
  • Ürün mikrobiyal gübre ise ve birden fazla mikroorganizma içeriyorsa; tür, cins ve adlarının ayrı ayrı belirtildiği üretim süreci.

İthal edilecek olan gübreler, gümrüğe geldiği zaman, ürünlerden analiz amacıyla numuneler alınmaktadır. Analizi olumlu sonuçlanması durumunda, ithal edilen gübrelere uygunluk belgesi verilir. Bu belgenin ardından gümrükleme işlemleri gerçekleştirilir. Ürün tescilli bir ürün ise, millileştirme için analiz sonuçları beklenmemektedir. Buna karşın, analiz sonuçları tamamlanana kadar firma ürünü piyasaya sürememektedir.

Mikrobiyal Gübrelerin İthalatı

İthalatta, gübre olarak ne tip bir ürünü gümrükten geçireceğiniz önemli bir konudur. Mikrobiyal gübre ithalatında, ilk kez gümrüklemesi yapılacak ürün için örnek bir ithalat izni verilmektedir. Bu iznin alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra şu belgelerin sunulması gerekir;

  • Yurt dışında yapılmış olan verimlilik üzerindeki etkiyi gösteren test raporu,
  • Toprak sıcaklığı, tipi, pH’si, saklama koşulları ve süresi gibi mikrobiyal gübreler için ürünün en iyi çalışma sürecine ait bilgiler,
  • Yurt içinde gerçekleştirilecek analizler için resmi araştırma enstitüleri ya da üniversitelerle anlaşma ve bu anlaşma için yeterli miktarda örnek,
  • Deneme ve analizlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli miktarda ürünü gösteren ilgili kuruluşlardan resmi yazılar.

İlgili dosya, Bakanlıkça onaylandıktan sonra numune ithalat izni verilmektedir. İlgili kurumlar için analiz için numune alır ve uygunluk testlerini geçerse gübrelere bir belge verilir. Analizlerin tamamlanmasının ardından raporlar Bakanlığa iletilir. Numunenin ithalatı tamamlandıktan sonra, ilgili gübre için orijinal ithalat izin belgesi alınır. Ürünler gümrüğe geldiğinde, gerekli analiz süreci tamamlanır. Analiz sonuçları pozitif olarak elde edilirse, ürün millileştirilir.

Bu ürünleri ithal edecek olan firmaların, Bakanlıktan ayrıca lisans belgesi alması da gerekmektedir. Lisans belgesinin alınabilmesi için; ilgili yönetmeliğe ekli olarak Lisans Belgesi Başvuru Formu, vergi levhası ve noter onaylı imza sirküleri ile başvuru yapılması gerekir.

Bu başvuruların doğru bir şekilde tamamlanması firmaların işlerini yürütebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple başvuru ve ithalat sürecinde doğru bir gümrükleme firması ile çalışmak gerekir.

Hızlı ve Güvenli Gübre İthalatı için Ercan Gümrükleme

Gübre ithalatı işlemlerinde hassas ve özenli davranılması gerekir. Analiz, izin ve gümrükleme işlemleri oldukça karmaşık hale gelebilmektedir. Bu sebeple gıda ithalatı gerçekleştirecek olan firmaların, zarara uğramadan gümrükleme firmaları ile çalışması önem arz etmektedir.

Ercan Gümrükleme bu alanda deneyimli ve profesyonel bir ekibe sahiptir. Birçok farklı danışmanlık ve lojistik hizmeti sunan Ercan Gümrükleme sayesinde, gübre ithalatı konusunda da firmanızın tüm beklentilerini karşılayacaktır.

Ercan Gümrükleme olarak, tüm bu karmaşık ithalat sürecinde firmanızın yanınızdayız! Siz de güvenli ve hızlı biçimde gıda ithalatı gerçekleştirmek istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede ithal ettiğiniz gübreleri kısa bir sürede piyasaya sürebilirsiniz.

Bize Ulaşın